Etholiad PGC - 2020 - NEC Election

COFRESTRU FEL PLEIDLEISIWR

 

VOTER REGISTRATION

Yn sgîl y cyfyngiadau a’r canllawiau sydd yn eu lle oherwydd y pandemig Covid-19, cynhelir yr etholiadau ar gyfer Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Ifanc ar lein.

 

Due to current lockdown guide lines surrounding the Covid-19 pandemic, Plaid Ifanc are holding their annual NEC elections online.

Er mwyn cael eich cynnwys yn y bleidlais hon, mae’n RHAID i chi gofrestru.

 

In order to be included in this vote, you MUST register.

Mae cofrestru ar agor i HOLL aelodau Plaid Cymru o dan 30 mlwydd oed, gallwch gofrestru i bleidleisio rhwng y 19/04/2020 a’r 30/04/2020.

 

Registration is open to ALL members of Plaid Cymru under the age of 30 and voter registration is open for 2 weeks from the 19/04/2020 until 30/04/2020.

Ar ôl y dyddiad cau fe drosglwyddir eich gwybodaeth i ChoiceVoting corff trydydd parti dynodedig sydd wedi’i leoli yn y DG i sicrhau bod yr etholiad yn cael ei gynnal mewn ffordd ddienw, rydd a theg.

 

After the closing date your contact information will be provided to ChoiceVoting a UK based designated 3rd party to oversee the election of the next NEC and to ensure the election is anonymous, free and fair.

 

Bydd y cyfnod cofrestru ar gyfer y digwyddiad yma yn cau ar yr:
Registration for this event will close on:
April 30, 2020 at 11:59pm - 11:59pm
Am fwy o wybodaeth:
For more information:
Sioned James / Morgan Bowler-Brown ·

Will you come?