Blwyddyn Newydd Dda!

Wrth i 2019 ddod i ben hoffai bwyllgor gwaith Plaid Ifanc ddiolch i’n holl aelodau a’n cefnogwyr sydd wedi helpu gwneud eleni’n un llwyddiannus i’n mudiad. Fel yr arfer, mae wedi bod yn flwyddyn o adegau uchel ac isel, ond…

Comment Read more

Teyrnged Llew

Gyda thristwch enfawr, bu’n rhaid i ni ffarwelio gydag aelod gwerthfawr a dihafal teulu Plaid Ifanc, Llywelyn Williams, a fu farw ar ôl cyfnod o salwch yn 26 oed. Bu cyfraniad Llew i’r achos cenedlaethol yn anferth. Nid oedd erioed…

Comment Read more

Cyfweliad gan Delyth Jewell AC

Bu geni Delyth Jewell yng Nghaerffili a’i magu yn Ystrad Mynach gan fynychu Ysgol Bro Allta ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni cyn graddio gyda BA mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, a Gradd Feistr mewn astudiaethau Celtaidd o Brifysgol Rhydychen.  Wedi…

Comment Read more

Dyma pam benderfynais i sefyll mewn etholiad

Mae Nia Edwards-Behi, sy’n frodor o Lanfairfechan ond bellach yn byw yn Aberystwyth ers 2004, newydd ennill isetholiad ward Gogledd Aberystwyth wedi bod yn hynod o brysur yn ystod yr wythnosau diwethaf yn ymgyrchu.  Er ei hamserlen orlawn, mae Nia…

Comment Read more

Challenges ahead: A look at what NHS Wales is facing down the road – Daniel Jones

Daniel Jones is a Junior Doctor writing here about the challenges the Welsh NHS will be facing in future.                                           …

Comment Read more

Maniffestos – Swyddog Cyfathrebu (is-etholiad)

Cyfle i ti ethol Swyddog Cyfathrebu newydd i Blaid Ifanc! Darllena’r manifestos a phleidleisa isod! Aaron Clwyd Jones Rwyf wedi bod yn aelod o Blaid Ifanc ers 24 Mehefin 2016. Yn amlwg, mae’r trychineb sydd ar y gorwel wedi fy…

Comment Read more

Maniffesto – Swyddog Menywod (is-etholiad)

Cyfle i ti ethol Swyddog Menywod newydd i Blaid Ifanc! Darllena’r manifesto a phleidleisa isod! Maiwenn Berry Rwyf yn falch o fod yn aelod o Blaid Ifanc, ac mi fyswn yn mynd mor bell â datgan nad oes unrhyw gymdeithas…

Comment Read more

Dyma ddyle fod eich addunedau ar gyfer 2019

Sut mae peidio gadael i deimlo’n ddiymadferth ein hatal rhag gweithredu yn 2019? Yn y byd sydd ohoni sut allwn ni ymladd yn ol yn erbyn twf asgell dde a gwireddu Cymru annibynol fydd yn gwasanaethu ein pobl?  Ein cyd-gadeirydd,…

Comment Read more

Nadolig Llawen gan Blaid Ifanc

Mae Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Ifanc yn anfon ein cofion cynhesaf i’n holl aelodau dros gyfnod yr ŵyl – Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! Diolch i bob un ohonoch am eich gwaith caled drwy’r flwyddyn gyfan. Yr adeg hon…

Comment Read more

A’i ti yw swyddog menywod newydd Plaid Ifanc?

Cyfle arbennig i ymuno â Phwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Ifanc, a gwneud gwahaniaeth. GOFYNION Y SWYDD Sicrhau bod safbwyntiau aelodau benywaidd i’w clywed ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol ac o fewn Plaid Ifanc. Gweithio i sicrhau cynnydd yng nghyfraniad menywod ifanc…

Comment Read more