Ymgyrchoedd

Bwriad yr Arolwg Cenedlaethol yw casglu barn pobl ifanc Cymru am ddyfodol ein gwlad. Gall hyn gynnwys barn am sefyllfa pobl ifanc ar hyn o bryd i’r posibilrwydd o Gymru annibynnol.

Ar ôl i ni gasglu nifer fawr o ymatebion i’r arolwg, byddwn yn defnyddio’r data i fesur blaenoriaethau pobl ifanc yng Nghymru er mwyn ein helpu i adeiladu’n dyfodol.

Rydyn ni eisiau Cymru i fod yn lle gwell, ond mae angen dy syniadau a dy safbwyntiau di arnom ni er mwyn cyflawni hynny.

Yn ogystal â gwneud yr arolwg ar lein, bydd grwpiau o bobl allan ar draws strydoedd Cymru yn casglu syniadau pobl. Os hoffet ti roi help llaw a chasglu ymatebion yn dy ardal di, anfona e-bost at info@plaidifanc.org.

Gall pawb sydd o dan 30 ac sy’n byw yng Nghymru gwblhau’r Arolwg Cenedlaethol.

I ateb yr arolwg, clicia yma. Byddi di wedi gorffen cyn pen dim!