Pwy ydyn ni?

Enw: Sioned Fflur James
Oed:
26
Yn wreiddiol o: Craig Cefn Parc, Abertawe

Pan nad yn ymgyrchu dros Blaid Ifanc, sut wyt ti’n treulio dy amser?
Rwy’n gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, felly rwy’n manteisio ar y cyfle i fynd i weld llwyth o sioeau, cyngherddau ac operau o hyd. Rwy hefyd yn gwirfoddoli gyda’r Personal Support Unit sydd yn cynnig cyngor emosiynol ac ymarferol i bobl sy’n mynd trwy’r system gyfreithiol heb gynrychiolaeth cyfreithiol. Mae gwyliau cerddoriaeth, a cherddoriaeth byw, teithio a threulio amser tu fas yn cadw fi’n brysur gweddill yr amser.

Rwyt ti’n cynnal cinio arbennig ac yn cael gwhaodd 4 person arbennig yn hanes y byd i ymuno â ti. Pwy fydden nhw, a pham?
Er i fi rhoi lot o feddwl i mewn i’r cwestiwn ac mae gen i holl hanes y byd i ddewis ohono mae fy mhedair person dal yn fyw (felly mae realiti y cinio yma o fewn gafael!) 1. Diane Keaton – am y profiad bywyd, y straeon a’r giggles – la-di-da! 2. Caitlin Moran – am farn siarp ond ysgafn 3. Miriam Margolys – am y sgwrs gonest, dreiddgar, di-ymddiheuriad 4. Kirsty Young – am ei gallu i ofyn cwestiynau meddylgar a chynnal sgwrs pan fydda i yn rhy starstruck i allu gwneud. Hefyd dychmyga gyfoeth ei gwybodaeth o gyfweld â channoedd o bobl diddorol ar Desert Island Discs

Pam ymunaist ti â Phlaid Cymru?
Teimlad o ddyletswydd i boeni am ein cymdeithas a’r hyn sydd yn digwydd o fewn ein gwlad, a’r teimlad o gyfrifoldeb i rhoi fy amser i weithredu tuag at yr hyn rwy’n credu’n gryf ynddo. Mae Plaid Cymru yn cynrychioli’r gwerthoedd sy’n bwysig i mi, a’r dyfodol i Gymru rwy’n dyheu profi.