Pwy ydyn ni?

Enw: Polly Manning 
Oed: 19
Yn wreiddiol o: Gwlad yr Haf yn Lloegr

Pan nad yn ymgyrchu dros Blaid Ifanc, sut wyt ti’n treulio dy amser?
Rwy’n mwynhau darllen, ysgrifennu gwau, pobi, origami, a diogi gyda fy nghi!

Rwyt ti’n cynnal cinio arbennig ac yn cael gwhaodd 4 person arbennig yn hanes y byd i ymuno â ti. Pwy fydden nhw, a pham?
1. Dylan Thomas: bardd Cymreig arbennig – er, mi roeddwn i rhwng dau feddwl i ddewis Dannie Abse yn ei le – sydd hefyd yn yfwr heb ei ail! Ond dwi’n credu byddai Dylan Thomas yn dda am adrodd straeon!
2. Rose Schneiderman: roedd hi mewn cymaint o ffyrdd yn chwyldroadol – yn actifydd undebau llafur mewn cyfnod ble roedd yr undebau yn cael eu dominyddu gan ddynion. Hi ddychmygodd y dywediad ‘Bread and Roses’, sy’n tanlinellu angen y gweithwyr i fyw – nid dim ond i oroesi.
3. Florence Welsh (o Florence + the Machine): am resymau hunanol. Hi yw un o fy hoff artisiaid cerddorol i. Gallai hi gynnig adloniant ar ol y bwyd a benthyca un o’i ffrogiau ‘Ophelia-esque’ i mi.
4. Fy hen fodryb Bertha: roedd hi’n ddofwr llewod (lion tamer) fu’n teithio gyda syrcas – wir nawr! Arfera hi ddawnsio yn gwisgo dim byd ond neidr.

Pam ymunaist ti â Phlaid Cymru?
Ymunais i yn haf 2016 ar ol pleidlais Brexit pan ddaeth Leanne Wood, Adam Price AC, a Jonathan Edwards AS draw i gyfarfod cyhoeddus yn fy nhafarn lleol. Roedd o wir yn gyfnod o ddeffroad gwleidyddol i mi. Fe amlygodd yn glir y cysylltiadau rhwng anghydraddoldeb a thlodi Cymru a’r system San Steffan/DG. Yn bwysig iawn hefyd oedd rhywbeth ddywedodd Adam Price am gyflwr seicolegol y Cymry – byth a beunydd yn gweld ein hunain yn llai tebol ac yn llai haeddiannol o gyfle na’n cyfoedion yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.