Pwy ydyn ni?

Enw: Osian Owen

Oed: 21

O le wyt ti’n dod yn wreiddiol?

Y Felinheli

Pan nad yn ymgyrchu dros Blaid Ifanc, sut wyt ti’n treulio dy amser?

Dwi wrth fy modd yn darllen – nofelau, cyfrolau barddoniaeth, rhywbeth! Ond fy angerdd go iawn ydi ‘sgwennu’n greadigol – unwaith eto – rhyddiaith neu farddoniaeth!

Rwyt ti’n cynnal cinio arbennig ac yn cael gwhaodd 4 person arbennig yn hanes y byd i ymuno â ti. Pwy fydden nhw, a pham?

Cwestiwn anodd! Mi fyddai’n rhaid imi ddewis Dafydd ap Gwilym. Roedd yn un o feirdd mwyaf Ewrop a oedd yn ‘sgwennu mewn cyfnod lle’r oedd Cymru newydd golli ei hannibyniaeth ac ar groesffordd go iawn! Yn ail, Saunders. Mae’n gymeriad dwi wedi dod ar ei draws dro a thro ers dechrau astudio yn y brifysgol, ac yn gymeriad mor ddadleuol. Faswn i ddim yn cytuno ag o bob tro – ond mi fyddai’r sgwrs yn un ddifyr! Mi fyddai Jennie Eirian Davies yno – un o ferched anghofiedig y Blaid, efallai. Hi oedd ymgeisydd benywaidd cyntaf y Blaid yng Nghaerfyrddin, ac fe fu’n gynhyrchiol iawn ym myd llenyddiaeth hefyd. Yn olaf -Nain. Mi fasa hi’n rhoi’r 3 arall yn eu lle, ac yn dod â dipyn o hwyl i’r noson!

Pam ymunaist ti â Phlaid Cymru?

Roedd yr Alban ar fin pleidleisio yn Refferendwm Annibyniaeth 2014 pan nes i ymuno. Roedd y gobaith hwnnw’n gymhelliant, heb os – ond roedd ‘na ddogn go dda o anobaith hefyd! Roedd UKIP newydd brofi llwyddiant ysgubol yn Etholiadau Senedd Ewrop ‘chydig fisoedd ynghynt, a rhyw wleidyddiaeth ych-a-fi yn dechrau dod yn rhan o’r drafodaeth brif ffrwd ym Mhrydain. Yng nghanol y gobaith yn yr Alban, a sôn am Brydain yn cael ei hannibyniaeth yn ôl, ro’ni’n teimlo fod Cymru’n anweledig. Ro’ni’n gweld fy hun yn d’eud lot ar Twitter ac y meddwl i mi fy hun: wel pam na wnei di godi oddi ar dy dîn a g’neud rhywbeth am y peth ‘ta!? A dyma fi rŵan, yn aelod ers bron i 4 blynedd!