Pwy ydyn ni?

Enw: Morgan Owen Bowler-Brown
Oed: 26
Yn wreiddiol o: Pontypridd

Pan nad yn ymgyrchu dros Blaid Ifanc, sut wyt ti’n treulio dy amser?
Yn fyr, cwrw cartref, amser gyda teulu a gwaith! Rwyf hefyd wedi cymryd at ddringo creigiau i geisio bod yn fwy egnïol a mynd allan fwy.

Rwyt ti’n cynnal cinio arbennig ac yn cael gwhaodd 4 person arbennig yn hanes y byd i ymuno â ti. Pwy fydden nhw, a pham?
Yn gyntaf, byddwn yn gwahodd fy mam, nid ydym yn cytuno ar rhan fwyaf o bethau i fod yn onest, ac un o’r pethau hynny a drafodir yn gyson yw pa un ohonom a gafodd y llall i mewn i Blaid Cymru yn gyntaf – ond mwy ar hynny yn y cwestiwn nesaf – ond nid wyf yn cael llawer o amser sbâr yn fy mywyd prysur, felly mae treulio amser gyda hi yn rhywbeth prin.

Yn ail, fy merch – pe bawn i’n mynd am de gyda fy mam a doedd hi ddim yn cael dod, byddwn mewn trafferth mawr!

Yn drydydd, Mam-gu – sef Mam fy Mam. Bu farw cyn i mi gael fy ngeni ac o bob deall, roedd hi’n wraig gref o’r Rhondda oedd yn rhedeg stondin ym Marchnad Ponty. Byddai’n braf cyfarfod â hi, a rhoi cyfle iddi gwrdd â’i wyres wych a rhoi cyfle i Mam dal i fyny a hi.

Ac yn olaf, Leanne Wood. Yn bennaf oherwydd byddai’n sgwrs wych rhwng pob un ohonynt – cenedlaethau o ferched sydd wedi byw mewn gwahanol rannau o’r Rhondda – byddai gen i ddiddordeb gweld sut mae eu safbwyntiau yn wahanol.

Pam ymunaist ti â Phlaid Cymru?

Fy nghof cynharaf am Blaid Cymru yw oddeutu 1999 – roedd ‘cool cymru’ yn llawn nerth – roedd cwpan rygbi’r byd yng Nghaerdydd, agorodd y Cynulliad, roedd artistiaid cerddoriaeth Gymreig yn y deg uchaf ac roedd yn wych o beth i fod yn Gymry.

Fe wnaeth fy  niddordeb mewn gwleidyddiaeth sbarduno yn gyflym. Yn 2005, pan roeddwn yn 13 mlwydd oed, nid oedd gennyf ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, ond pan ymddangosodd  y Blaid yn y cyfryngau, sylweddolais y dylwn i ymuno â nhw … gyda’r AS Adam Price yn arwain yr ymgyrch yn erbyn y rhyfel yn Irac, mwy o ddatganoli , gwell cyllid i’r GIG a Leanne Wood yn cael ei hanfon o’r Siambr yn y Cynulliad am alw enw’r Frenhines yn Mrs Windsor!

Ymunais a fy nghangen leol ac rwyf wedi bod yn y Blaid ers hynny.