Pwy ydyn ni?

Enw: Luke Fletcher

Oed: 22

O le wyt ti’n dod yn wreiddiol? Pencoed

Pan nad yn ymgyrchu dros Blaid Ifanc, sut wyt ti’n treulio dy amser?
Ar hyn o bryd rwy’n astudio ar gyfer fy Meistr mewn Llywodraeth Cymru a Gwleidyddiaeth. Rwy’n mwynhau darllen o amgylch amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys datganoli, y Goruchaf Lys a Hanes Iwerddon. Rwyf hefyd yn hoff o wylio rygbi, boed yn Pro 14 (Gleision Caerdydd), Super Rugby (The Highlanders) neu ryngwladol (tybed pwy rwy’n ei gefnogi?!).

Rwyt ti’n cynnal cinio arbennig ac yn cael gwhaodd 4 person arbennig yn hanes y byd i ymuno â ti. Pwy fydden nhw, a pham?

Mae yna ormod o ddewis. Pe bai’n rhaid i mi ddewis byddaf yn mynd gyda’r canlynol:

1) Phil Williams: Cyn-aelod Cynulliad Plaid Cymru a chyn-athro Ffiseg Solar Daearol. Byddai cyfle gwych i sgwrsio gydag ef am wleidyddiaeth a gwyddoniaeth. Roedd Phil yn AC yn ystod blynyddoedd cyntaf y Cynulliad hyd at 2003 felly rwy’n siŵr y byddai ganddo lawer o storïau ar waith mewnol y Cynulliad yn ystod y cyfnod hwnnw.

2) George Orwell: Un o fy hoff awduron. Ymladdodd yn Rhyfel Cartref Sbaen yn erbyn Ffranco ac ysgrifennodd rai o ddarnau llenyddol mwyaf dylanwadol yr 20fed ganrif

3) Eurfyl Ap Gwilym: Pwy fyddai ddim yn dymuno cael sgwrs gydag Eurfyl. Pwy sy’n gallu anghofio y ffordd y gwaneth ddelio gyda Paxman neu ei ddadl fwy diweddar gyda Hefin David ar Sharp End…

4) Jacinda Arden: Mae unrhyw un sy’n fy nabod i yn gwybod faint rwyf wrth fy modd â Seland Newydd, felly nid yw hyn yn llawer o syndod! Byddai’n ddiddorol siarad am ba newidiadau y mae hi’n eu gwneud yn Seland Newydd ar ôl 19 mlynedd o Lywodraeth Genedlaethol (Dan John Key a Bill English). Yn ogystal, pe baech yn credu’r holl ddadleuon yn erbyn Cymru annibynnol, yna yn ol yr un rhesymeg, ni ddylai Seland Newydd fodoli…

Pam ymunaist ti â Phlaid Cymru?

Ymunais â Phlaid Cymru i raddau helaeth oherwydd fy hastudiaethau o amgylch y setliadau datganoli. Dro ar ôl tro mae amryw o gomisiynau a grwpiau wedi cynhyrchu adroddiadau i lywodraeth Cymru ar yr hyn sydd angen ei ddatganoli a sut y gallwn ni wneud datganoli weithio i Gymru. Dro ar ol tro mae Llafur wedi methu â gweithredu ar argymhellion y comisiynau hyn, dan ofn mynd yn erbyn eu ASau sydd yn gwrthwynebu datganoli. Nid oes unrhyw uchelgais, dim gweledigaeth, ac ar ôl 20 mlynedd o lywodraeth diflas, os yw Cymru am gael dyfodol, mae angen newid arnom.