Pwy ydyn ni?

Enw: Llyr Williams

Oed: 22

O le wyt ti’n dod yn wreiddiol? Treletert

Pan nad yn ymgyrchu dros Blaid Ifanc, sut wyt ti’n treulio dy amser?

Teithio, chwarae trombon i Fand Pres Wdig, astudio ieithoedd.

Rwyt ti’n cynnal cinio arbennig ac yn cael gwhaodd 4 person arbennig yn hanes y byd i ymuno â ti. Pwy fydden nhw, a pham?

Oriol Junqueras, llywydd ERC ag Is-Lywydd Catalwnia. I glywed gyda manylder y broses o fewn y llywodraeth o drefnu’r refferendwm annibyniaeth yng Nghatalwnia, Nick Clegg – Cyn ddirprwy prif weinidog y DG Dwi o hyd wedi bod yn fascinated gyda shwt ffurfiwyd y llywodraeth glymbleidiol ar ôl yr etholiad gyffredinol yn 2010. Byswn i’n caru cael sgwrs manwl gyda Nick Clegg i ffeindio mas pam yn union penderfynodd y Democratiaid Rhyddfrydol gweithio gyda David Cameron, a beth mae e’n meddwl o beth sydd wedi digwydd i’w blaid, a’r wlad yn dilyn y penderfyniad yno i ffurfio clymblaid. Ha-Joon Chang – Economegydd Sefydliadol (Institutional Economist) Yn ddiweddar, nes i ddarllen ei lyfr “Economics: A users guide”. Cyflwyniad di-bwys ar economeg, yr economi a’r wahanol ysgolion economeg sy’n bodoli. Buaswn i’n caru trafod y llyfr yn fanwl gydag e, byddwn yn argymell ei lyfrau i unrhywun. Manuela Carmena – Maer Madrid Ers dod i rym ym Madrid ym 2015, llwyddodd Manuela Carmena ag Ahora Madrid leihau dyled Madrid o 38%. Mae track record Manuela Carmena ers dod yn faer Madrid wedi bod yn anhygoel, mae sut gymmaint o newid wedi digwydd mewn dinas mor asgell dde yn wleidyddol.

Pam ymunaist ti â Phlaid Cymru?

Nes i ymuno â Phlaid Cymru, oherwydd rwy’n byw mewn ardal sydd yn newid dywlo rhwng Llafur a’r toriaid yn aml ac rwy’n credu bod angen math newydd o wleidyddiaeth tu allan o’r system dau blaid er mwyn gwellhau bywydau pobl. Dwi’n credu mae Plaid Cymru yw’r math newydd o wleidyddiaeth sydd angen arnom. Rwyf hefyd yn werinieithwr brwd ac yn credu mewn sefydlu Gweriniaeth Gymreig annibynol.