Pwy ydyn ni?

Enw: Fflur Arwel
Oed: 24
Yn wreiddiol o: Caernarfon

Pan nad yn ymgyrchu dros Blaid Ifanc, sut wyt ti’n treulio dy amser?
Mi fyddai’n hoff o ddarllen ac ysgrifennu. Dwi’n berson creadigol iawn ac yn hoff o sgwennu straeon, arlunio, a chreu!

Rwyt ti’n cynnal cinio arbennig ac yn cael gwhaodd 4 person arbennig yn hanes y byd i ymuno â ti. Pwy fydden nhw, a pham?
Does ‘na’m dwywaith y byswn i yn gwahodd yn gyntaf Gerallt Lloyd Owen – y cawr o fardd a fu farw yn ddiweddar. Diamser yw ei farddoniaeth, ac yn ddigon i yrru ias lawr cefn unrhyw un! Allai ddychmygu iddo fod wedi bod yn unigolyn hynod o ddifyr, meddylgar, gyda dipyn o synnwyr digrifwch! Fuodd na neb tebyg iddo am gyfleu profiadau’r Cymro a phrofiadau dyn, a dwi’m yn meddwl y bydd ‘na byth eto.

Yn ail, mi fyddwn i yn gwahodd Edward Said – damcaniaethwr Palestiniaidd/Americanaidd am y rheswm fy mod wedi darllen nifer o’i weithiau (Orientalism ac Imperialism and Culture yn bennaf) ac mae’r gweithiau yma (sy’n trafod maes ol-wladychiaeth) yn parhau i fod yn ddylanwadol iawn arnaf.

Yna, Eileen Beasley – arloeswr ymgyrchu dros yr iaith Gymraeg, a wrthododd dalu ei threthi nes bod hi’n derbyn ffurflenni treth yn y Gymraeg. Dros gyfnod o 8 mlynedd cafodd hi ei galw ger bron y llys ac fe gymerwyd ei holl ddodrefn o ystafell fyw hi a’i theulu gan y beili. Arwr o ddynes ac o flaen ei hamser, mae gennyf i drol o edmygedd tuag at y ddynes gadarn, ysbrydoledig yma.

Byddwn i hefyd yn gwahodd Bell Hooks, awdur Americanaidd ar ffeministiaeth sydd yn trafod ‘intersecitionality’ a’r ffordd y mae rhyw/rhywedd, dosbarth, a hil – ymhlith eraill, i gyd oll yn croesdorri a’u gilydd.

Pam ymunaist ti â Phlaid Cymru?
Mi ymunais efo Plaid Cymru yn swyddogol yn fy mlwyddyn gyntaf o brifysgol am y rheswm mod i’n hoff iawn o’u gweledigaeth a’u huchelgais nhw ar gyfer Cymru. Mae ‘na gymaint o botensial ganddom ni i greu Cymru gyffrous a newydd i bobl Cymru, a gwireddu ei gwir botensial! Amdani latsh!