Pwy ydyn ni?

Enw: Dewi Wyn Jones
Oed: 21
O le ti’n dod? Caernarfon

Pan nad yn ymgyrchu dros Blaid Ifanc, sut wyt ti’n treulio dy amser?

Rydw i’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor ac hefyd yn gadeirydd ar gangen Bangor. Ar wahân i ymgyrchu dros y Blaid rwy’n hoff o gymdeithasu (fel arfer gyda pheint), rwy’n canu mewn côr, mynd i gigs ac mae gen i gasgliad o recordiau vinyl sy’n tyfu’n araf…

Rwyt ti’n cynnal cinio arbennig ac yn cael gwahodd 4 person arbennig yn hanes y byd i ymuno â ti. Pwy fydden nhw, a pham?

Dafydd Wigley, Nelson Mandela, Nile Rogers a Freddy Mercury.

Byswn i’n hoffi cael trafod refferendwm 1997 gyda Wigley ac yn hoffi pigo ei ymennydd am lwyddiannau’r Blaid yn y 90au hwyr a dyddiau cyntaf y Cynulliad.

Mae gan Mandela hanes diddorol a buaswn yn hoff o gael gwybod am ei brofiadau ar Robyn Island. Byswn i hefyd yn licio cael gwybod sut brofiad oedd hi yn cael ei ethol yn 1994 a chymryd y camau cyntaf tuag at uno ei wlad.

Nile Rogers a Freddy Mercury am yr un rhesymau. Dw i’n amau bydd y ddau ohonynt yn hwyl, gyda straeon doniol ac yn gallu ein diddanu.

Pam Plaid Cymru?

Dwi’n aelod o’r Blaid gan fy mod yn credu mai ni yw’r unig blaid wleidyddol sy’n rhoi Cymru yn gyntaf pob tro. Prin yw’r enghreifftiau o bleidiau eraill sy’n gwneud hyn os o gwbl tra fod yna enghreifftiau cyson o’r Blaid yn sefyll dros Gymru tro ar ôl tro.