2016 – blwyddyn lwyddiannus i Blaid Ifanc

Branwen Mair, is-gadeirydd Plaid Ifanc sy’n adlewyrchu ar y flwyddyn a fu ac edrych ymlaen… Do, bu 2016 yn flwyddyn i’w anghofio i nifer fawr ohonom wrth ystyried hinsawdd gwleidyddol ein byd. Cymru a Phrydain yn pleidleisio i adael yr Undeb…

Comment Read more

BARN: Digon o ddagrau – mae’n amser gweithredu!

Kieran Sawdon sydd yn cnoi cil ar yr hinsawdd gwleidyddol sydd ohoni… 8 mlynedd yn ôl, roeddwn i’n eistedd yn fy ystafell wely yn gwylio’r teledu, gyda’r sain yn ddigon isel i guddio’r ffaith fy mod i’n bwriadu aros ar…

Comment Read more

Diwrnod Rhyngladol dros ddileu Trais yn Erbyn Menywod

Heddiw yw’r Diwrnod Rhyngladol dros ddileu Trais yn Erbyn Menywod, symudiad byd-eang i roi’r gorau i drais gwrywaidd yn erbyn menywod a merched. Mae trais yn erbyn menywod yn ganlyniad o wahaniaethu yn erbyn merched – dan gynnwys menywod traws,…

Comment Read more

‘Syniadau newydd a gwaed newydd’ – Plaid Ifanc yn PC16

Roedd Cynhadledd Hydref 2016 Plaid Cymru yn llawn o aelodau Plaid Ifanc eleni gyda’r nifer mwyaf erioed o aelodau Plaid Ifanc yn mynychu cynhadledd Plaid Cymru. Bu’n gynhadledd lwyddiannus iawn i Blaid Ifanc ac roedd yn ysbrydoledig i weld gymaint o…

Comment Read more

Wythnos y Glas

I ffwrdd i’r brifysgol mis Medi yma? Awydd cymryd rhan gyda changhennau myfyrwyr Plaid Ifanc? Mae’n gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd ac ymgysylltu gyda gwleidyddiaeth ar yr un pryd!  Mae gennym ganghennau yn y prifysgolion canlynol: Prifysgol Bangor…

Comment Read more

Penwythnos hyfforddi yn Llangrannog

Ar benwythnos y 3ydd a’r 4ydd o Fedi cynhaliwyd penwythnos hyfforddi i aelodau pwyllgor gwaith Plaid Ifanc ynghyd â swyddogion canghennau hyd a lled Cymru yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog. Erbyn hyn, mae gennym ganghennau o Ben Llŷn i Gasnewydd…

Comment Read more

Ieuenctid gwleidyddol Ewrop yn uno i greu ‘hafan ddiogel’ ar gyfer ffoaduriaid

Comment Read more

Mwy na tîm Pêl-droed

Mae’n dipyn o beth pan nad ydi’r mae’r frawddeg “Ti wedi gwireddu ‘mreuddwydion I” yn ddigon i gyfleu hapusrwydd rhywun. I ddilynwyr pel-droed Cymru, fe wireddwyd ein breuddwydion ni ar noson wlyb yn Bosnia, ym mis Tachwedd 2015, wedi i ni lwyddo i…

Comment Read more

‘Ffeministiaeth yw’r frwydr anghofiedig yn Ewrop’

‘Ffeminstiaeth yw’r frwydr anghofiedig o fewn Ewrop heddiw’ meddai trefnwyr cynhadledd ar ffeministiaeth o Gymru. Daw eu sylwadau cyn refferendwm y DG ar aelodaeth yr UE a dechrau y gynhadledd Ewropeaidd a gynhelir yng Nghaerdydd y penwythnos hwn. Bydd y…

Comment Read more

Ymunais i â Phlaid Cymru…

Ar nos Wener oer ar ddechrau mis Ionawr eleni, penderfynais (ar yr eiliad olaf) fy mod i’n mynd i fynychu cyfarfod cymdeithasol o gangen Caerdydd o Plaid Ifanc. Ro’n i braidd yn nerfus, a doedd dim clem ‘da fi beth…

Comment Read more