Neges Nadolig a Blwyddyn Newydd Plaid Ifanc

Hoffem fel Pwyllgor Cenedlaethol ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un yng Nghymru a thu hwnt. Yn ogystal, hoffem estyn ein cefnogaeth i bob un yng Nghymru sy’n dioddef unigedd, tlodi a thrais yn y cartref y…

Comment Read more

Mae brad Llafur ar ddiwygio’r Cynulliad yn profi’n union pam ei fod yn angenrheidiol

Y bore ‘ma, dihunodd y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn meddwl am y tywydd oer, yn poeni am y siopa Nadolig, neu’n paratoi eu siwrne i’r gwaith. Fodd bynnag, mewn cornel fach o Fae Caerdydd, roedd panel o…

Comment Read more

Llythyr agored i weinidogion Llywodraeth Cymru – rhaid cydnabod gweriniaeth annibynnol Catalwnia

I weinidogion Llywodraeth Cymru: Anrhyd. Carwyn Jones, Jeremy Miles, Alun Davies, Mark Drakeford, Vaughan Gething, Lesley Griffiths, Ken Skates, Kirsty Williams, Julie James,  Dafydd Elis-Thomas, Rebecca Evans, Hannah Blythyn , Eluned Morgan, ac Huw Irranca-Davies. Mae Plaid Ifanc yn galw ar weinidogion Llywodraeth…

Comment Read more

“Visca Catalunya!” – Plaid Ifanc yng Nghatalwnia

Ddiwedd mis Medi eleni teithiodd criw o aelodau Plaid Ifanc draw i fwrlwm y refferendwm annibyniaeth yng Nghatalwnia. Wrth gwrs, roedd pobl wedi sôn cyn inni deithio draw i Barcelona y byddai yno wrthdaro a thensiwn rhwng y pleidleiswyr a’r…

Comment Read more

Mae Plaid Ifanc yn sefyll gyda Catalonia

Mae Plaid Ifanc yn sefyll gyda phobl Catalonia, sydd yn eu mwyafrif llethol eisiau pleidleisio mewn refferendwm rhydd a theg ar ddyfodol cyfansoddiadol eu gwlad. Mae mecanwaith pydredig y Wladwriaeth Sbaeneg wrth waith unwaith eto, yn mynd ar ôl y…

Comment Read more

Cyfarfod cyntaf ein Cyngor Cenedlaethol yn llwyddiant mawr

“Pan edrychwn yn ôl ar beth gychwynnodd newid meddyliau pobl am annibyniaeth, gadewch i ni allu dweud mai dyma oedd y peth hwnnw.” Dyma eiriau un o aelodau Plaid Ifanc wrth iddo amlinellu cynlluniau’r mudiad ar gyfer ein hymgyrch genedlaethol…

Comment Read more

Mae’n swyddogol. ‘Plaid Ifanc’ ydyn ni nawr!

Ar ôl cael ei dderbyn yng Nghynhadledd Genedlaethol Plaid Cymru Ifanc/Plaid Cymru Youth yng Nghaerdydd yn 2016, neidiwyd ein hen enw a phenderfynwyd ar yr enw Plaid Ifanc. Daeth y newid yna yn swyddogol yn ein Cynhadledd yn Abertawe eleni….

Comment Read more

Llywio Dyfodol ein Gwlad

Gan Sioned Treharne, Cyd-Gadeirydd Plaid Ifanc Ymhen ychydig ddiwrnodau, bydd trigolion Cymru yn dychwelyd i’r gorsafoedd pleidleisio unwaith yn rhagor – y tro hwn i ethol cynghorwyr ein hawdurdodau lleol. Daw’r etholiad hwn ar gyfnod o ansefydlogrwydd ym myd gwleidyddiaeth,…

Comment Read more

‘Angen dechrau’r sgwrs ymysg y genhedlaeth ifanc am annibynniaeth’

Mae angen ‘dechrau’r sgwrs ymysg y genhedlaeth ifanc am annibyniaeth’ – dyma fydd neges cynhadledd mudiad ieuenctid Plaid Ifanc a gynhelir yr wythnos hon. Bydd y gynhadledd yn cael ei gynnal ym mharc Singleton ym mhrifysgol Abertawe ar ddydd Sadwrn…

Comment Read more

Pan ddaeth Leanne Wood i fy ysgol i

Aelod Preseli a Sir Benfro Alanna Jones sydd yn myfyrio ar yr amser daeth Leanne Wood i’w hysgol hi, a’r argraffiadau oedd ganddi yn dilyn yr ymweliad. Ym mis Ionawr, daeth Leanne Wood i’m hysgol, Ysgol y Preseli i drafod…

Comment Read more