Diwrnod Rhyngladol dros ddileu Trais yn Erbyn Menywod

Heddiw yw’r Diwrnod Rhyngladol dros ddileu Trais yn Erbyn Menywod, symudiad byd-eang i roi’r gorau i drais gwrywaidd yn erbyn menywod a merched. Mae trais yn erbyn menywod yn ganlyniad o wahaniaethu yn erbyn merched – dan gynnwys menywod traws,…

Comment Read more

‘Syniadau newydd a gwaed newydd’ – Plaid Ifanc yn PC16

Roedd Cynhadledd Hydref 2016 Plaid Cymru yn llawn o aelodau Plaid Ifanc eleni gyda’r nifer mwyaf erioed o aelodau Plaid Ifanc yn mynychu cynhadledd Plaid Cymru. Bu’n gynhadledd lwyddiannus iawn i Blaid Ifanc ac roedd yn ysbrydoledig i weld gymaint o…

Comment Read more

Wythnos y Glas

I ffwrdd i’r brifysgol mis Medi yma? Awydd cymryd rhan gyda changhennau myfyrwyr Plaid Ifanc? Mae’n gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd ac ymgysylltu gyda gwleidyddiaeth ar yr un pryd!  Mae gennym ganghennau yn y prifysgolion canlynol: Prifysgol Bangor…

Comment Read more

Penwythnos hyfforddi yn Llangrannog

Ar benwythnos y 3ydd a’r 4ydd o Fedi cynhaliwyd penwythnos hyfforddi i aelodau pwyllgor gwaith Plaid Ifanc ynghyd â swyddogion canghennau hyd a lled Cymru yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog. Erbyn hyn, mae gennym ganghennau o Ben Llŷn i Gasnewydd…

Comment Read more

Ieuenctid gwleidyddol Ewrop yn uno i greu ‘hafan ddiogel’ ar gyfer ffoaduriaid

Comment Read more

Mwy na tîm Pêl-droed

Mae’n dipyn o beth pan nad ydi’r mae’r frawddeg “Ti wedi gwireddu ‘mreuddwydion I” yn ddigon i gyfleu hapusrwydd rhywun. I ddilynwyr pel-droed Cymru, fe wireddwyd ein breuddwydion ni ar noson wlyb yn Bosnia, ym mis Tachwedd 2015, wedi i ni lwyddo i…

Comment Read more

‘Ffeministiaeth yw’r frwydr anghofiedig yn Ewrop’

‘Ffeminstiaeth yw’r frwydr anghofiedig o fewn Ewrop heddiw’ meddai trefnwyr cynhadledd ar ffeministiaeth o Gymru. Daw eu sylwadau cyn refferendwm y DG ar aelodaeth yr UE a dechrau y gynhadledd Ewropeaidd a gynhelir yng Nghaerdydd y penwythnos hwn. Bydd y…

Comment Read more

Ymunais i â Phlaid Cymru…

Ar nos Wener oer ar ddechrau mis Ionawr eleni, penderfynais (ar yr eiliad olaf) fy mod i’n mynd i fynychu cyfarfod cymdeithasol o gangen Caerdydd o Plaid Ifanc. Ro’n i braidd yn nerfus, a doedd dim clem ‘da fi beth…

Comment Read more

Gwrthsefyll Homoffobia a Trawsffobia!

Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Biphobia, a Thrawsffobia. Mae’n bwysig cofio am yr holl bobl hynny sydd wedi ymladd yn erbyn agweddau homoffobig a thrawsffobig, ac yn enwedig y rhai hynny sydd wedi colli eu bywydau ac sy’n parhau i…

Comment Read more

Chwalu’r chwedlau! Beth sydd wedi bod yn digwydd yn y Senedd?

Mae wedi bod yn wythnos go gynhyrfus yn y Senedd yr wythnos hon. Ond wyt ti fymryn bach ar goll efo beth sydd wedi bod yn digwydd yn y Cynulliad? Gadewch i ni egluro… Pan gymerwyd y bleidlais am y…

Comment Read more