Mae’n swyddogol. ‘Plaid Ifanc’ ydyn ni nawr!

Ar ôl cael ei dderbyn yng Nghynhadledd Genedlaethol Plaid Cymru Ifanc/Plaid Cymru Youth yng Nghaerdydd yn 2016, neidiwyd ein hen enw a phenderfynwyd ar yr enw Plaid Ifanc. Daeth y newid yna yn swyddogol yn ein Cynhadledd yn Abertawe eleni….

Comment Read more

Llywio Dyfodol ein Gwlad

Gan Sioned Treharne, Cyd-Gadeirydd Plaid Ifanc Ymhen ychydig ddiwrnodau, bydd trigolion Cymru yn dychwelyd i’r gorsafoedd pleidleisio unwaith yn rhagor – y tro hwn i ethol cynghorwyr ein hawdurdodau lleol. Daw’r etholiad hwn ar gyfnod o ansefydlogrwydd ym myd gwleidyddiaeth,…

Comment Read more

‘Angen dechrau’r sgwrs ymysg y genhedlaeth ifanc am annibynniaeth’

Mae angen ‘dechrau’r sgwrs ymysg y genhedlaeth ifanc am annibyniaeth’ – dyma fydd neges cynhadledd mudiad ieuenctid Plaid Ifanc a gynhelir yr wythnos hon. Bydd y gynhadledd yn cael ei gynnal ym mharc Singleton ym mhrifysgol Abertawe ar ddydd Sadwrn…

Comment Read more

Pan ddaeth Leanne Wood i fy ysgol i

Aelod Preseli a Sir Benfro Alanna Jones sydd yn myfyrio ar yr amser daeth Leanne Wood i’w hysgol hi, a’r argraffiadau oedd ganddi yn dilyn yr ymweliad. Ym mis Ionawr, daeth Leanne Wood i’m hysgol, Ysgol y Preseli i drafod…

Comment Read more

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017

Swyddog Merched Plaid Ifanc, Angharad Lewis, sydd yn rhannu ei syniadau ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017.  Thema Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni yw #BeBoldforChange. Bydd angen i ni fod yn feiddgar ac eofn hefyd os ydym am greu byd…

Comment Read more

Neges Gwyl Ddewi Plaid Ifanc 2017

Neges Gwyl Ddewi 2017 swyddogol Plaid Cymru Ifanc Mae Dydd Gwyl Ddewi, ein diwrnod cenedlaethol, yn gyfle i ni adlewyrchu ar ein llwyddiannau fel cenedl ac i gofio’r rheiny sydd wedi dod o’n blaenau, gan ail edrych ar y gwaith…

Comment Read more

Cynhadledd Genedlaethol 2017

Ydyn, rydyn ni wedi cyrraedd yr adeg honno o’r flwyddyn – mae Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc o’n blaenau! Mae’r gynhadledd yn rhoi’r cyfle i ni ail-edrych ar ein mudiad ac i edrych ar y flwyddyn sydd wedi pasio, gan gynnwys…

Comment Read more

Ysgolion Gaeaf Plaid Ifanc – ‘enfys o liw’

Ein is-gadeirydd Branwen Mair sy’n edrych yn ôl ar ddwy ysgol aeaf lwyddiannus iawn Mis du yw Ionawr, yn ôl sawl bardd. Ond fe brofodd Blaid Ifanc enfys o liw yn nüwch nosweithiau hirion a sych dechrau 2017. Eleni, am…

Comment Read more

‘Mynd ar flaen y gad’ – Ysgolion Gaeaf 2017

Mae mudiad ieuenctid Plaid Cymru, Plaid Cymru Ifanc, yn edrych at fynd ar ‘flaen y gad’ wrth edrych ymlaen i ddyfodol gwleidyddol Cymru. Bydd y gwaith yn dechrau gyda dwy ysgol aeaf arbennig fydd yn cael eu cynnal yng nogledd a…

Comment Read more

2016 – blwyddyn lwyddiannus i Blaid Ifanc

Branwen Mair, is-gadeirydd Plaid Ifanc sy’n adlewyrchu ar y flwyddyn a fu ac edrych ymlaen… Do, bu 2016 yn flwyddyn i’w anghofio i nifer fawr ohonom wrth ystyried hinsawdd gwleidyddol ein byd. Cymru a Phrydain yn pleidleisio i adael yr Undeb…

Comment Read more