Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017

Swyddog Merched Plaid Ifanc, Angharad Lewis, sydd yn rhannu ei syniadau ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017.  Thema Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni yw #BeBoldforChange. Bydd angen i ni fod yn feiddgar ac eofn hefyd os ydym am greu byd…

Comment Read more

Neges Gwyl Ddewi Plaid Ifanc 2017

Neges Gwyl Ddewi 2017 swyddogol Plaid Cymru Ifanc Mae Dydd Gwyl Ddewi, ein diwrnod cenedlaethol, yn gyfle i ni adlewyrchu ar ein llwyddiannau fel cenedl ac i gofio’r rheiny sydd wedi dod o’n blaenau, gan ail edrych ar y gwaith…

Comment Read more

Cynhadledd Genedlaethol 2017

Ydyn, rydyn ni wedi cyrraedd yr adeg honno o’r flwyddyn – mae Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc o’n blaenau! Mae’r gynhadledd yn rhoi’r cyfle i ni ail-edrych ar ein mudiad ac i edrych ar y flwyddyn sydd wedi pasio, gan gynnwys…

Comment Read more

Ysgolion Gaeaf Plaid Ifanc – ‘enfys o liw’

Ein is-gadeirydd Branwen Mair sy’n edrych yn ôl ar ddwy ysgol aeaf lwyddiannus iawn Mis du yw Ionawr, yn ôl sawl bardd. Ond fe brofodd Blaid Ifanc enfys o liw yn nüwch nosweithiau hirion a sych dechrau 2017. Eleni, am…

Comment Read more

‘Mynd ar flaen y gad’ – Ysgolion Gaeaf 2017

Mae mudiad ieuenctid Plaid Cymru, Plaid Cymru Ifanc, yn edrych at fynd ar ‘flaen y gad’ wrth edrych ymlaen i ddyfodol gwleidyddol Cymru. Bydd y gwaith yn dechrau gyda dwy ysgol aeaf arbennig fydd yn cael eu cynnal yng nogledd a…

Comment Read more

2016 – blwyddyn lwyddiannus i Blaid Ifanc

Branwen Mair, is-gadeirydd Plaid Ifanc sy’n adlewyrchu ar y flwyddyn a fu ac edrych ymlaen… Do, bu 2016 yn flwyddyn i’w anghofio i nifer fawr ohonom wrth ystyried hinsawdd gwleidyddol ein byd. Cymru a Phrydain yn pleidleisio i adael yr Undeb…

Comment Read more

BARN: Digon o ddagrau – mae’n amser gweithredu!

Kieran Sawdon sydd yn cnoi cil ar yr hinsawdd gwleidyddol sydd ohoni… 8 mlynedd yn ôl, roeddwn i’n eistedd yn fy ystafell wely yn gwylio’r teledu, gyda’r sain yn ddigon isel i guddio’r ffaith fy mod i’n bwriadu aros ar…

Comment Read more

Diwrnod Rhyngladol dros ddileu Trais yn Erbyn Menywod

Heddiw yw’r Diwrnod Rhyngladol dros ddileu Trais yn Erbyn Menywod, symudiad byd-eang i roi’r gorau i drais gwrywaidd yn erbyn menywod a merched. Mae trais yn erbyn menywod yn ganlyniad o wahaniaethu yn erbyn merched – dan gynnwys menywod traws,…

Comment Read more

‘Syniadau newydd a gwaed newydd’ – Plaid Ifanc yn PC16

Roedd Cynhadledd Hydref 2016 Plaid Cymru yn llawn o aelodau Plaid Ifanc eleni gyda’r nifer mwyaf erioed o aelodau Plaid Ifanc yn mynychu cynhadledd Plaid Cymru. Bu’n gynhadledd lwyddiannus iawn i Blaid Ifanc ac roedd yn ysbrydoledig i weld gymaint o…

Comment Read more

Wythnos y Glas

I ffwrdd i’r brifysgol mis Medi yma? Awydd cymryd rhan gyda changhennau myfyrwyr Plaid Ifanc? Mae’n gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd ac ymgysylltu gyda gwleidyddiaeth ar yr un pryd!  Mae gennym ganghennau yn y prifysgolion canlynol: Prifysgol Bangor…

Comment Read more