Llafur ‘Cymru’ – Rhoi’r Ffidil yn y To Dros Gymru!

Ar Ebrill 24 daeth Llywodraeth Cymru i gytundeb â Llywodraeth y DU ar ddiwygiadau i Gymal 11. Yn ogystal â hyn, cyhoeddwyd y ddogfen ‘Cytundeb Rhynglywodraethol ar y Mesur a sefydlu fframweithiau cyffredin’, a oedd yn rhoi gofynion pellach ar…

Comment Read more

Cofio Rhyfel Cartref Sbaen

O wirfoddoli fel milwyr ar y ffrynt, i fabwysiadu plant ffoaduriaid a sefydlu pwyllgorau codi arian i gefnogi’r dioddefwyr, chwaraeodd gymunedau Cymru rôl bwysig yn amddiffyn democratiaeth  yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen. Ar ddydd San Siôr (Sant Jordi), nawddsant Aragón…

Comment Read more

Cynhadledd i’w chofio!

Ar ddydd Sadwrn 14 o Ebrill cynhaliwyd Cynhadledd Genedlaethol Plaid Ifanc ym mhrifysgol Bangor. Roedd yn gynhadledd lwyddiannus tu hwnt! Yn ymuno gyda ni yn ein cynhadledd eleni oedd Sian Gwenllian AC – aelod cynulliad Plaid Cymru dros Arfon. Diolch…

Comment Read more

Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc

Ydyn, rydyn ni wedi cyrraedd yr adeg honno o’r flwyddyn – mae Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc o’n blaenau! Dyma dy gyfle di i gyflwyno cynigion polisi, newid y cyfansoddiad, cymryd rhan mewn trafodaethau, a sefyll ar gyfer y Pwyllgor Gwaith. Y flwyddyn hon, Bangor yw lleoliad y gynhadledd, ar…

Comment Read more

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Dyma neges gan ein Swyddog Menywod, Polly Manning, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod. Heddiw, mae pobl ledled y byd yn dod ynghyd i ddathlu cyfraniadau a chyflawniadau menywod. Wedi dweud hynny, mae’n bwysig nodi bod heddiw’n gyfle i ni ystyried…

Comment Read more

Neges Dydd Gwyl Dewi 2018

Mae Dydd Gwyl Ddewi, ein diwrnod cenedlaethol, yn gyfle i ni adlewyrchu ar ein llwyddiannau fel cenedl ac i gofio’r rheiny sydd wedi dod o’n blaenau, gan ail edrych ar y gwaith sydd dal i’w wneud fel mudiad cenedlaethol dros Gymru. Fel…

Comment Read more

Baner Cymru ar y llwyfan rhyngwladol

Luke Fletcher, Ysgrifennydd Cangen Caerdydd, sy’n ysgrifennu am ei deimladau ar ôl gweld y ffilm ‘Black Panther’ yn ddiweddar.    Yn ddiweddar, bu cyffro mawr fod baner Cymru wedi’i gweld ar y sgrin fawr. Y ffilm? Black Panther. Y cyd-destun?…

Comment Read more

Neges Nadolig a Blwyddyn Newydd Plaid Ifanc

Hoffem fel Pwyllgor Cenedlaethol ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un yng Nghymru a thu hwnt. Yn ogystal, hoffem estyn ein cefnogaeth i bob un yng Nghymru sy’n dioddef unigedd, tlodi a thrais yn y cartref y…

Comment Read more

Mae brad Llafur ar ddiwygio’r Cynulliad yn profi’n union pam ei fod yn angenrheidiol

Y bore ‘ma, dihunodd y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn meddwl am y tywydd oer, yn poeni am y siopa Nadolig, neu’n paratoi eu siwrne i’r gwaith. Fodd bynnag, mewn cornel fach o Fae Caerdydd, roedd panel o…

Comment Read more

Llythyr agored i weinidogion Llywodraeth Cymru – rhaid cydnabod gweriniaeth annibynnol Catalwnia

I weinidogion Llywodraeth Cymru: Anrhyd. Carwyn Jones, Jeremy Miles, Alun Davies, Mark Drakeford, Vaughan Gething, Lesley Griffiths, Ken Skates, Kirsty Williams, Julie James,  Dafydd Elis-Thomas, Rebecca Evans, Hannah Blythyn , Eluned Morgan, ac Huw Irranca-Davies. Mae Plaid Ifanc yn galw ar weinidogion Llywodraeth…

Comment Read more