Fy mhrofiad cyntaf gyda Plaid Ifanc!

Mis Medi fe fynychodd Nia Davies, 17 mlwydd oed o Dredegar ym Mlaenau Gwent, ei digwyddiad Plaid Ifanc cyntaf – ein Ysgol Haf. Dyma oedd ei theimladau hi ar ôl mynychu’r gweithdy ar ymgyrchu cymunedol gyda’r actifydd Sahar Al-Faifi… Hwn…

Comment Read more

Etholiad Arweinyddol Plaid Cymru – datganiad gan Blaid Ifanc

Mae’n siwr eich bod chi gyd yn ymwybodol fod Plaid Cymru ar ganol etholiad arweinyddol ar hyn o bryd. Fe fydd Plaid Ifanc yn gwbl niwtral yn ystod yr etholiad hwn. Ni fyddwn ni nac ein canghennau yn cefnogi un…

Comment Read more

Penwythnos Pride Hapus!

Neges gan Polly Manning, Swyddog Menywod Plaid Ifanc Hoffem ni ym Mhlaid Ifanc fynegi ein bod yn cydsefyll â chymuned LDHT yn ystod y Penwythnos Pride hwn, gan obeithio fod bawb yn cael penwythnos llawn hyder a phleser. Hoffem fanteisio…

Comment Read more

Cydsefyll gyda menywod Mwslemaidd

Nid oes lle i Islamoffobia yn ein cymdeithas. Mae’r sylwadau diweddaraf gan gynrychiolwyr etholedig amlwg yn llawn casineb, yn hiliol ac yn anghyfrifol. Nid ydynt yn gwneud dim ond anog mwy o hiliaeth, Islamoffobia a chadw pobl Fwslimaidd ar gyrion…

Comment Read more

Refferendwm Iwerddon ar Ddiddymu’r 8fed Diwygiad Polly Manning, Swyddog Menywod Plaid Ifanc

Dydd Gwener y 25 o Fai 2018 bydd pobl Gweriniaeth Iwerddon yn bwrw eu pleidlais mewn refferendwm a allai arwain at un o’r penderfyniadau deddfwriaethol pwysicaf erioed i fenywod yn Iwerddon. Mae menywod wedi cael eu hystyried yn droseddwyr am…

Comment Read more

Cydraddoldeb i bobl trawsrhywiol ac anneuaidd yng Nghymru ar #IDHOTB 2018

Eleni, ar Ddiwrod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Trawsffobia, mae Plaid Ifanc yn falch o gydsefyll gyda’r gymuned traws ac anneuaidd yng Nghymru. Mae cynnydd gweladwy wedi bod mewn trawsffobia yn ddiweddar a’r ymgyrchoedd yn erbyn pobl traws yn…

Comment Read more

Llafur ‘Cymru’ – Rhoi’r Ffidil yn y To Dros Gymru!

Ar Ebrill 24 daeth Llywodraeth Cymru i gytundeb â Llywodraeth y DU ar ddiwygiadau i Gymal 11. Yn ogystal â hyn, cyhoeddwyd y ddogfen ‘Cytundeb Rhynglywodraethol ar y Mesur a sefydlu fframweithiau cyffredin’, a oedd yn rhoi gofynion pellach ar…

Comment Read more

Cofio Rhyfel Cartref Sbaen

O wirfoddoli fel milwyr ar y ffrynt, i fabwysiadu plant ffoaduriaid a sefydlu pwyllgorau codi arian i gefnogi’r dioddefwyr, chwaraeodd gymunedau Cymru rôl bwysig yn amddiffyn democratiaeth  yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen. Ar ddydd San Siôr (Sant Jordi), nawddsant Aragón…

Comment Read more

Cynhadledd i’w chofio!

Ar ddydd Sadwrn 14 o Ebrill cynhaliwyd Cynhadledd Genedlaethol Plaid Ifanc ym mhrifysgol Bangor. Roedd yn gynhadledd lwyddiannus tu hwnt! Yn ymuno gyda ni yn ein cynhadledd eleni oedd Sian Gwenllian AC – aelod cynulliad Plaid Cymru dros Arfon. Diolch…

Comment Read more

Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc

Ydyn, rydyn ni wedi cyrraedd yr adeg honno o’r flwyddyn – mae Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc o’n blaenau! Dyma dy gyfle di i gyflwyno cynigion polisi, newid y cyfansoddiad, cymryd rhan mewn trafodaethau, a sefyll ar gyfer y Pwyllgor Gwaith. Y flwyddyn hon, Bangor yw lleoliad y gynhadledd, ar…

Comment Read more