Uncategorised

Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc

Ydyn, rydyn ni wedi cyrraedd yr adeg honno o’r flwyddyn – mae Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc o’n blaenau! Dyma dy gyfle di i gyflwyno cynigion polisi, newid y cyfansoddiad, cymryd rhan mewn trafodaethau, a sefyll ar gyfer y Pwyllgor Gwaith. Y flwyddyn hon, Bangor yw lleoliad y gynhadledd, ar…

Comment Read more

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Dyma neges gan ein Swyddog Menywod, Polly Manning, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod. Heddiw, mae pobl ledled y byd yn dod ynghyd i ddathlu cyfraniadau a chyflawniadau menywod. Wedi dweud hynny, mae’n bwysig nodi bod heddiw’n gyfle i ni ystyried…

Comment Read more

Neges Dydd Gwyl Dewi 2018

Mae Dydd Gwyl Ddewi, ein diwrnod cenedlaethol, yn gyfle i ni adlewyrchu ar ein llwyddiannau fel cenedl ac i gofio’r rheiny sydd wedi dod o’n blaenau, gan ail edrych ar y gwaith sydd dal i’w wneud fel mudiad cenedlaethol dros Gymru. Fel…

Comment Read more

Baner Cymru ar y llwyfan rhyngwladol

Luke Fletcher, Ysgrifennydd Cangen Caerdydd, sy’n ysgrifennu am ei deimladau ar ôl gweld y ffilm ‘Black Panther’ yn ddiweddar.    Yn ddiweddar, bu cyffro mawr fod baner Cymru wedi’i gweld ar y sgrin fawr. Y ffilm? Black Panther. Y cyd-destun?…

Comment Read more

Neges Nadolig a Blwyddyn Newydd Plaid Ifanc

Hoffem fel Pwyllgor Cenedlaethol ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un yng Nghymru a thu hwnt. Yn ogystal, hoffem estyn ein cefnogaeth i bob un yng Nghymru sy’n dioddef unigedd, tlodi a thrais yn y cartref y…

Comment Read more

Mae brad Llafur ar ddiwygio’r Cynulliad yn profi’n union pam ei fod yn angenrheidiol

Y bore ‘ma, dihunodd y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn meddwl am y tywydd oer, yn poeni am y siopa Nadolig, neu’n paratoi eu siwrne i’r gwaith. Fodd bynnag, mewn cornel fach o Fae Caerdydd, roedd panel o…

Comment Read more

Llythyr agored i weinidogion Llywodraeth Cymru – rhaid cydnabod gweriniaeth annibynnol Catalwnia

I weinidogion Llywodraeth Cymru: Anrhyd. Carwyn Jones, Jeremy Miles, Alun Davies, Mark Drakeford, Vaughan Gething, Lesley Griffiths, Ken Skates, Kirsty Williams, Julie James,  Dafydd Elis-Thomas, Rebecca Evans, Hannah Blythyn , Eluned Morgan, ac Huw Irranca-Davies. Mae Plaid Ifanc yn galw ar weinidogion Llywodraeth…

Comment Read more

“Visca Catalunya!” – Plaid Ifanc yng Nghatalwnia

Ddiwedd mis Medi eleni teithiodd criw o aelodau Plaid Ifanc draw i fwrlwm y refferendwm annibyniaeth yng Nghatalwnia. Wrth gwrs, roedd pobl wedi sôn cyn inni deithio draw i Barcelona y byddai yno wrthdaro a thensiwn rhwng y pleidleiswyr a’r…

Comment Read more

Mae Plaid Ifanc yn sefyll gyda Catalonia

Mae Plaid Ifanc yn sefyll gyda phobl Catalonia, sydd yn eu mwyafrif llethol eisiau pleidleisio mewn refferendwm rhydd a theg ar ddyfodol cyfansoddiadol eu gwlad. Mae mecanwaith pydredig y Wladwriaeth Sbaeneg wrth waith unwaith eto, yn mynd ar ôl y…

Comment Read more

Cyfarfod cyntaf ein Cyngor Cenedlaethol yn llwyddiant mawr

“Pan edrychwn yn ôl ar beth gychwynnodd newid meddyliau pobl am annibyniaeth, gadewch i ni allu dweud mai dyma oedd y peth hwnnw.” Dyma eiriau un o aelodau Plaid Ifanc wrth iddo amlinellu cynlluniau’r mudiad ar gyfer ein hymgyrch genedlaethol…

Comment Read more