Teyrnged Llew

Gyda thristwch enfawr, bu’n rhaid i ni ffarwelio gydag aelod gwerthfawr a dihafal teulu Plaid Ifanc, Llywelyn Williams, a fu farw ar ôl cyfnod o salwch yn 26 oed.

Bu cyfraniad Llew i’r achos cenedlaethol yn anferth. Nid oedd erioed wedi ceisio unrhyw glod am ei waith ond roedd gwaith diwyd Llew y tu ôl i’r llenni yn rhan bwysig o lwyddiant Plaid Ifanc. Bu’n aelod effeithiol o Bwyllgor Gwaith Plaid Ifanc yn y flwyddyn cyn ein hail-lansiad yng nghynhadledd Aberystwyth yn 2015, a fel un o drefnwyr y digwyddiad hwnnw yn Neuadd Pantycelyn, Llew oedd yn gyfrifol am sicrhau bod sgrin ar gael i wylio gêm Cymru yn erbyn yr Eidal yn ystod yr awr ginio!

Bu’n rhan creiddiol o gangen Plaid Ifanc yn Aberystwyth yn ystod ei ddyddiau coleg ac yn fwy diweddar, er ei fod yn dioddef o salwch ar y pryd, bu Llew’n weithgar wrth lansio cangen newydd Plaid Ifanc yn Arfon, gan ei fod yn credu’n gryf mewn dyfodol sicr i Blaid Cymru Ngwynedd.

Yn ogystal â bod yn weithgar gyda Plaid Ifanc, roedd Llew’n gweithio’n ddiflino mewn meysydd eraill o’r mudiad cenedlaethol. Yn aelod o gangen Plaid Cymru Llanrug, Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, papur newydd myfyrwyr Yr Heriwr ac Ymgyrch Achub Pantycelyn, roedd Llew yn driw i nifer o achosion ac yn anaml iawn y byddai’n colli unrhyw gyfarfod, gynhadledd neu rali.

Ond nid gwleidyddiaeth yn unig oedd yn mynd a bryd Llew.

Byddai’n dilyn pêl droed yn agos, yn enwedig y tîm cenedlaethol, yn y dyddiau da a’r dyddiau duon. Roedd cael dilyn Cymru ym Mhencampwriaeth Ewrop 2016 yn uchafbwynt personol iddo, ac er ei ffyddlondeb i ddigwyddiadau Plaid Ifanc, byddai’n aml yn sleifio’r ffôn allan yng nghanol cyfarfodydd i gael dilyn sgôr y gemau fyddai’n dilyn y diwrnod hwnnw!

Roedd gan Llew ddiddordeb arbennig yn niwylliant Iwerddon, a byddai’n aml yn dal y llong draw i’r Ynys Werdd i gael mwynhau a dysgu mwy am ein cefndryd Celtaidd. Fe aeth draw i ddathlu canmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg yn 2016, ac yn fwy diweddar i dreulio amser yn darganfod corneli cudd Iwerddon gyda’i ffrindiau. Gyfochr a’i gyfeillion aeth hefyd i’r Alban i gefnogi’r ymgyrch ‘Ie’ yn ystod refferendwm annibyniaeth 2014, a chwifiai faner Catalwnia yn falch yn ei ystafell drwy gydol ei ddyddiau yn y brifysgol.

Ond yn fwy na dim, byddwn ni fel teulu Plaid Ifanc yn cofio Llew am ei werthoedd cadarn.

Roedd Llew yn genedlaetholwr i’r carn, yn brwydro dros y Gymraeg a’n diwylliant ar bob cyfle posibl ac roedd ganddo gred mawr mewn cyfiawnder cymdeithasol. Byddai’n aml yn cyflwyno cynigion i gynadleddau Plaid Ifanc am bwysigrwydd amddiffyn y Gwasanaeth Iechyd rhag preifateiddio. Roedd ei chwant am newid yr un mor amlwg tra’n ymgyrchu ar lawr gwlad – a Llew yn barod bob tro i wneud cryn ymdrech i ddosbarthu taflen neu gnocio drws.

Roedd gweledigaeth Llew o Gymru lewyrchus, annibynnol a theg yn golygu bod ganddo gartref gwleidyddol naturiol gyda Plaid Ifanc, a byddwn ni oll yn gweld ei golli’n fawr.

Brwydrodd yn erbyn ei salwch gyda’r un dewrder, pendantrwydd a’r egni a’i ymgyrchu gwleidyddol. Cipwyd ef oddi wrthym ni yn erchyll o gynnar ac yntau ond megis dechrau. Mae ei golled ef yn golled i Gymru.

Anrhydeddwn ni ef drwy frwydro yn galetach i sicrhau bod ei freuddwyd o Gymru rydd yn cael ei gwireddu yn ein hoes ni.

Diolch i ti am bopeth, Llew. Cysga’n dawel, gyfaill.

Filed under: Uncategorised

Have your say

 1. DAVIDsymn says:
  Your comment is awaiting moderation.

  http://www.travel.com

  Police Misconduct and Civil Rights, police misconduct lawyer.
  Police misconduct lawyer ИстребитPolice Misconduct and Civil Rights, police misconduct lawyer. СЊ Dr HD F16, 11 Charlotte Place. VW has brought back Sign & Drive leases Police Misconduct and Civil Rights, police misconduct lawyer. most models, designers have to maintain a user flow. The dream of many potential RVers is to just wander around’, our politicians sell us out letting Police Misconduct and Civil Rights, police misconduct lawyer. butcher us. Conrad Rios says, you have the Police Misconduct and Civil Rights, police misconduct lawyer. on Police Misconduct and Civil Rights, police misconduct lawyer. to contact a professional credit repair company …
  The post Police Misconduct and Civil Rights, police misconduct lawyer. appeared first on Bedroom.

  [url=http://mortgage.remmont.com]Pittsburgh Finance[/url]

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *