Teyrnged Llew

Gyda thristwch enfawr, bu’n rhaid i ni ffarwelio gydag aelod gwerthfawr a dihafal teulu Plaid Ifanc, Llywelyn Williams, a fu farw ar ôl cyfnod o salwch yn 26 oed.

Bu cyfraniad Llew i’r achos cenedlaethol yn anferth. Nid oedd erioed wedi ceisio unrhyw glod am ei waith ond roedd gwaith diwyd Llew y tu ôl i’r llenni yn rhan bwysig o lwyddiant Plaid Ifanc. Bu’n aelod effeithiol o Bwyllgor Gwaith Plaid Ifanc yn y flwyddyn cyn ein hail-lansiad yng nghynhadledd Aberystwyth yn 2015, a fel un o drefnwyr y digwyddiad hwnnw yn Neuadd Pantycelyn, Llew oedd yn gyfrifol am sicrhau bod sgrin ar gael i wylio gêm Cymru yn erbyn yr Eidal yn ystod yr awr ginio!

Bu’n rhan creiddiol o gangen Plaid Ifanc yn Aberystwyth yn ystod ei ddyddiau coleg ac yn fwy diweddar, er ei fod yn dioddef o salwch ar y pryd, bu Llew’n weithgar wrth lansio cangen newydd Plaid Ifanc yn Arfon, gan ei fod yn credu’n gryf mewn dyfodol sicr i Blaid Cymru Ngwynedd.

Yn ogystal â bod yn weithgar gyda Plaid Ifanc, roedd Llew’n gweithio’n ddiflino mewn meysydd eraill o’r mudiad cenedlaethol. Yn aelod o gangen Plaid Cymru Llanrug, Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, papur newydd myfyrwyr Yr Heriwr ac Ymgyrch Achub Pantycelyn, roedd Llew yn driw i nifer o achosion ac yn anaml iawn y byddai’n colli unrhyw gyfarfod, gynhadledd neu rali.

Ond nid gwleidyddiaeth yn unig oedd yn mynd a bryd Llew.

Byddai’n dilyn pêl droed yn agos, yn enwedig y tîm cenedlaethol, yn y dyddiau da a’r dyddiau duon. Roedd cael dilyn Cymru ym Mhencampwriaeth Ewrop 2016 yn uchafbwynt personol iddo, ac er ei ffyddlondeb i ddigwyddiadau Plaid Ifanc, byddai’n aml yn sleifio’r ffôn allan yng nghanol cyfarfodydd i gael dilyn sgôr y gemau fyddai’n dilyn y diwrnod hwnnw!

Roedd gan Llew ddiddordeb arbennig yn niwylliant Iwerddon, a byddai’n aml yn dal y llong draw i’r Ynys Werdd i gael mwynhau a dysgu mwy am ein cefndryd Celtaidd. Fe aeth draw i ddathlu canmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg yn 2016, ac yn fwy diweddar i dreulio amser yn darganfod corneli cudd Iwerddon gyda’i ffrindiau. Gyfochr a’i gyfeillion aeth hefyd i’r Alban i gefnogi’r ymgyrch ‘Ie’ yn ystod refferendwm annibyniaeth 2014, a chwifiai faner Catalwnia yn falch yn ei ystafell drwy gydol ei ddyddiau yn y brifysgol.

Ond yn fwy na dim, byddwn ni fel teulu Plaid Ifanc yn cofio Llew am ei werthoedd cadarn.

Roedd Llew yn genedlaetholwr i’r carn, yn brwydro dros y Gymraeg a’n diwylliant ar bob cyfle posibl ac roedd ganddo gred mawr mewn cyfiawnder cymdeithasol. Byddai’n aml yn cyflwyno cynigion i gynadleddau Plaid Ifanc am bwysigrwydd amddiffyn y Gwasanaeth Iechyd rhag preifateiddio. Roedd ei chwant am newid yr un mor amlwg tra’n ymgyrchu ar lawr gwlad – a Llew yn barod bob tro i wneud cryn ymdrech i ddosbarthu taflen neu gnocio drws.

Roedd gweledigaeth Llew o Gymru lewyrchus, annibynnol a theg yn golygu bod ganddo gartref gwleidyddol naturiol gyda Plaid Ifanc, a byddwn ni oll yn gweld ei golli’n fawr.

Brwydrodd yn erbyn ei salwch gyda’r un dewrder, pendantrwydd a’r egni a’i ymgyrchu gwleidyddol. Cipwyd ef oddi wrthym ni yn erchyll o gynnar ac yntau ond megis dechrau. Mae ei golled ef yn golled i Gymru.

Anrhydeddwn ni ef drwy frwydro yn galetach i sicrhau bod ei freuddwyd o Gymru rydd yn cael ei gwireddu yn ein hoes ni.

Diolch i ti am bopeth, Llew. Cysga’n dawel, gyfaill.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *