Cyfweliad gan Delyth Jewell AC

Bu geni Delyth Jewell yng Nghaerffili a’i magu yn Ystrad Mynach gan fynychu Ysgol Bro Allta ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni cyn graddio gyda BA mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, a Gradd Feistr mewn astudiaethau Celtaidd o Brifysgol Rhydychen.  Wedi gadael y Brifysgol aeth i weithio fel ymchwilydd seneddol I Blaid Cymru yn San Steffan, yno bu iddi dderbyn gwobr yn 2014 fel ‘Ymchwilydd Seneddol y Flwyddyn’ Mae Delyth hefyd wedi gweithio i elusennau megis ‘Cyngor ar bopeth (Citzens Advice)’ ac ActionAid gan ymwneud a materion megis Datblygiad  Rhyngwladol a Hawliau Merched.  Does dim dadlau felly mai Delyth Jewell yw’r gwleidydd perffaith i’n helpu ni ym Mhlaid Ifanc i ysbrydoli menywod eraill yng Nghymru i ymwneud a gwleidyddiaeth yn y gobaith y bydd mwy o fenywod yn sefyll mewn etholiadau, yn lleol neu’n genedlaethol, yn y dyfodol.

Maiwenn Berry – Mae cynnydd sylweddol wedi digwydd dros y blynyddoedd gyda nifer o fenywod sy’n gweithredu’n wleidyddol wedi codi’n Nghymru ac ar draws y byd.  Ond hyd heddiw nid  cynrychiolaeth ddigonol ar unrhyw lefel ac mae her anferthol o’n blaen i wella’ yn enwedig wrth ystyried ffactorau megis awyrgylch gweithio i fenywod mewn gweithle gwleidyddol a hefyd sut y mae gwleidyddion benywaidd yn cael eu trin.   Fel aelod seneddol newydd beth yw dy obaith a dy ddyhead i fenywod mewn Gwleidyddiaeth?

Delyth Jewell – Rwyf eisiau gweld mwy o fenywod yn ymwneud a bywyd cyhoeddus yn gyffredinol ac wrth gwrs gwleidyddiaeth oherwydd ni fydd newid yn digwydd nes bydd menywod mewn ystafelloedd lle mae penderfyniadau yn cael eu gwneud.  Rwyf eisiau gweld pleidiau gwleidyddol, yn enwedig Plaid, yn creu cynlluniau er mwyn annog menywod ifanc i ddarganfod mwy am y byd gwleidyddol. Rwyf eisiau hefyd gweld diwylliant mwy agored wrth i ni drafod y rhwystrau sydd yn wynebu menywod sydd eisiau dilyn y math yma o yrfa – drwy wynebu’r rhwystrau hyn gyda’n gilydd yw’r unig ffordd i’w goresgyn.

MB – Does dim dwywaith bod menywod yn cyd-weithio wedi newid yr agenda gwleidyddol yn llwyddiannus gan wella ansawdd bywyd nifer o bobl, ac yn parhau i wneud hynny.  Ond fel y mae Delyth wedi crybwyll eisoes, mae’r menywod hynny sydd am ymwneud a gwleidyddiaeth hefyd yn wynebu rhwystrau cymdeithasol a diwylliannol mawr.  Rhaid pontio’r bwlch rhwng eisiau gwella’r hyn sy’n effeithio’ch cymuned a chael yr hyder i sefyll mewn etholiad fydd yn eich galluogi chi i gael pŵer i wireddu’r newidiadau hynny.  Gofynnwyd i Delyth os yr oedd ganddi unrhyw ansicrwydd neu amheuaeth ynghylch mentro i fyd gwleidyddiaeth, a sut bu iddi oresgyn unrhyw bryder?

DJ – Yn sicr.  Rwyf wedi gweithio yn y Trydydd Sector ac fel ymchwilydd am sawl blwyddyn, a phan ddechreuais i roeddwn heb os yn teimlo fel petai gen i ddim yr hawl i fod yno, fel llawer o ferched eraill dwi’n siŵr, a dwi dal i deimlo felly! Dwi’n credu ei bod hi’n bwysig  i ni fod yn fwy cyhoeddus ac agored wrth drafod hyn.

Roeddwn hefyd yn bryderus am y gamdriniaeth y mae menywod yn fwy tebygol o dderbyn.  Mae hyn yn rhywbeth y mae’n rhaid gweithredu arno – nid yw’n fater i fenywod yn unig!  Wrth ymateb i unrhyw fath o gamdriniaeth ar wefannau cymdeithasol megis Twitter, rhaid allgofnodi’n syth a pheidio gadael i’r sylw cas fynd dan dy groen!  Mi wnes i’r penderfyniad nad oeddwn i am adael i bobl eraill dawelu’n llais.

MB – Mae Delyth eisoes wedi crybwyll sawl gair i gall, a dwi’n siŵr y bydd aelodau o Blaid Ifanc ac eraill yn gwerthfawrogi ei geiriau o anogaeth, i gloi felly gofynnwyd iddi am sylwad arall; Pa gyngor fyddet ti’n ei roi i fenywod ifanc sydd â diddordeb mewn gwleidyddiaeth?

DJ – Siaradwch gyda phobl sydd eisoes y gwneud y gwaith. Chwiliwch am gyfleoedd i gysgodi a chael eich mentora.  Byddwch yn ddewr – fe allwch chi wneud hyn ac mi fyddwn ni yma i’ch cefnogi!

Filed under: Uncategorised

Have your say

 1. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks, I enjoy this!

  online prescriber of viagra viagra pill uk
  viagra pills
  is viagra ok if you drink – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 2. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Incredible a good deal of terrific data!

  alcohol and viagra discount levitra cialis viagra
  cheap viagra
  otc alternitives for viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 3. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.
 4. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You definitely made the point!

  effects of viagra and cialis viagra cialis levitra canada
  generic viagra 100mg
  watermelon viagra 25 off – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 5. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Effectively spoken truly! .

  charlie sheen viagra scary movie experience with viagra
  buy viagra
  diltiazem and viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 6. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You reported it adequately!

  viagra fast when to use viagra
  viagra 100mg
  viagra subistute – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 7. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed this really well!

  viagra uk online viagra uk url levitra verses viagra
  viagra for sale uk
  viagra problems – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 8. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! I enjoy this.

  viagra erection after coming uses of viagra in women
  buy viagra online
  male enhancement viagra and cialis – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 9. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Reliable information. Thanks a lot!

  take viagra cialis together stories of viagra
  generic viagra
  order viagra softtabs – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 10. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You have made your stand extremely effectively!!

  viagra party theme generic viagra differences
  generic viagra 100mg
  has anyone injected viagra – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 11. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Valuable knowledge. Kudos.

  foreign pharmacy viagra viagra magnetic strip
  generic viagra
  viagra zenegra uk – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 12. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Thanks! I enjoy this!

  viagra wife enhancing viagras effects
  generic viagra online
  us licensed pharmacy viagra – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 13. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Seriously all kinds of helpful information.

  viagra and flomax viva viagra wild horses
  viagra online
  alternative drug to viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 14. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Amazing lots of good advice.

  viagra and high fat meal generic viagra 20mg pills erections
  viagra online
  viagra douglas pharmaceuticals australia – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 15. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained it very well!

  natural form of viagra granulated viagra
  generic viagra 100mg
  viagra erection continues after sex – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 16. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.
 17. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Amazing tons of superb information.

  boston medical center viagra law suits against viagra
  generic viagra online
  insurance companies covering viagra not birthcontrol – https://genericviagrarcp.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 18. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Great knowledge. Regards!

  does viagra make your dick bigger do generic viagra work yahoo
  viagra 100mg
  zenerx natural viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 19. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Fantastic postings. Regards!

  superdrol with viagra what foods simulate viagra
  viagra generic
  stories of viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 20. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Really tons of terrific knowledge.

  couples that take viagra free viagra forum
  viagra online
  find viagra free edinburgh search – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 21. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Great tips. Many thanks.

  drug female viagra c-pill generic viagra
  buy viagra
  propecia side effects viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 22. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You have made the point!

  easybuy viagra generic viagra problems
  generic viagra online
  viagra sore wife – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 23. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Lovely postings. Thanks!

  is mexican viagra real viagra large items
  buy generic viagra
  is taurine like viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 24. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Really loads of fantastic data!

  buy viagra ship fedex testimonials viagra cialis levitra
  viagra 100mg
  real viagra online – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 25. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Great material. Kudos!

  celery and viagra viagra online pharmacy review
  generic viagra 100mg
  stop span viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 26. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Wonderful postings. Many thanks.

  uk suppliers generic viagra viagra soft tabs overnight delivery
  viagra generic
  good food instead of viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 27. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Good information. Kudos!

  international viagra sellers herb same effect as viagra
  viagra for women
  natrual viagra – https://genericviagrarcp.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 28. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Excellent material. Kudos!

  viagra alcahol viagra facial
  viagra generic
  woman take viagra for men – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 29. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Loads of info.

  where do i buy viagra online give boys viagra
  generic viagra
  what happeened when he took viagra – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 30. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You have made your point pretty clearly!!

  viagra online switzerland kamagra supplier viagra
  generic viagra online
  buy keyword viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 31. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Whoa a good deal of awesome knowledge.

  viagra elvis commercial steroids and viagra dangers
  viagra for sale uk
  viagra tv ad 1999 – https://genericviagrarcp.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 32. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Regards! A good amount of information!

  generic meltabs viagra where to buy viagra in cancun
  viagra pills
  viagra pill for woman – https://genericviagrarcp.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 33. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Seriously quite a lot of terrific knowledge!

  generic supply uk viagra arguments for coverage of viagra
  viagra generic
  most reliable generic viagra site – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 34. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Cheers!

  cozaar and viagra cialis tadalafil viagra
  viagra without a doctors prescription
  viagra cialis prescription online – https://genericviagrarcp.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 35. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Great information. Thank you!

  3.43 n online order viagra will viagra work without stimulation
  viagra without a doctor prescription
  discount viagra sales online – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 36. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  This is nicely put. !

  viagra free natural no risk the truth about viagra soft tabs
  viagra online
  buy generic viagra online – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 37. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Thank you.

  walgreen viagra viagra uk kamagra
  viagra online
  watermelon viagra connection – https://genericviagrarcp.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 38. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Seriously tons of very good info!

  viagra urine analysis can i mix alcohol and viagra
  buy generic viagra
  viagra penis pictures – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 39. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained that terrifically.

  counterfiet viagra from china overnight cheap viagra
  viagra without a doctors prescription
  viagra premature ejaculations – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 40. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually stated this wonderfully!

  viagra online no prescriptions overnight will viagra make you larger
  viagra pills
  viagra 100 identification – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 41. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually explained this well!

  multiple erections with viagra viagra light cover
  generic viagra 100mg
  viagra back pain – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 42. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  With thanks! I appreciate this!

  buy viagra online 35008 buy viagra safe viagra purchase
  viagra for sale uk
  viagra on the internet – https://genericviagrarcp.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 43. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Reliable posts. Thanks!

  viagra vs cialis reviews free trial viagra levetra
  viagra for women
  how long do you take viagra – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 44. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Excellent advice. Regards!

  viagra pill splitting viagra fux
  generic viagra online
  viagra and overnight shipping – https://genericviagrarcp.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 45. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Reliable information. With thanks!

  viagra no prescription cheap affordable viagra
  buy viagra online
  viagra at tesco – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 46. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  With thanks. Quite a lot of forum posts.

  viagra users blog supplements that wil work like viagra
  buy viagra online
  viagra vs cilalis – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 47. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Whoa many of very good knowledge!

  viagra holland viagra blushing
  viagra without a doctors prescription
  effects of viagra on teens – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 48. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Thank you. Numerous material!

  viagra sale inter action between viagra and cialis
  viagra 100mg
  bye viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 49. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Beneficial knowledge. With thanks!

  viagra and cialis for $89 viagra on line pharmacy
  viagra online
  viagra fix-a-flat – https://genericviagrantx.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 50. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.
 51. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Fine forum posts. Thanks a lot!

  will viagra go generic soon search viagra viagra edinburgh
  generic viagra online
  rezeptfrei viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 52. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You revealed it very well.

  viagra abuse what mg viagra should i take
  generic viagra online
  expextations of viagra – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

 53. ErnestoGrats says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Seriously a lot of beneficial tips!

  viagra uk without prescription receiving viagra lawsuit checks in 2010
  generic viagra 100mg
  natural alternatives and viagra and reviews – https://genericviagramsl.com

  Keithendat
  Richardwex
  ErnestoGrats

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *