Cyfweliad gan Delyth Jewell AC

Bu geni Delyth Jewell yng Nghaerffili a’i magu yn Ystrad Mynach gan fynychu Ysgol Bro Allta ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni cyn graddio gyda BA mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, a Gradd Feistr mewn astudiaethau Celtaidd o Brifysgol Rhydychen.  Wedi gadael y Brifysgol aeth i weithio fel ymchwilydd seneddol I Blaid Cymru yn San Steffan, yno bu iddi dderbyn gwobr yn 2014 fel ‘Ymchwilydd Seneddol y Flwyddyn’ Mae Delyth hefyd wedi gweithio i elusennau megis ‘Cyngor ar bopeth (Citzens Advice)’ ac ActionAid gan ymwneud a materion megis Datblygiad  Rhyngwladol a Hawliau Merched.  Does dim dadlau felly mai Delyth Jewell yw’r gwleidydd perffaith i’n helpu ni ym Mhlaid Ifanc i ysbrydoli menywod eraill yng Nghymru i ymwneud a gwleidyddiaeth yn y gobaith y bydd mwy o fenywod yn sefyll mewn etholiadau, yn lleol neu’n genedlaethol, yn y dyfodol.

Maiwenn Berry – Mae cynnydd sylweddol wedi digwydd dros y blynyddoedd gyda nifer o fenywod sy’n gweithredu’n wleidyddol wedi codi’n Nghymru ac ar draws y byd.  Ond hyd heddiw nid  cynrychiolaeth ddigonol ar unrhyw lefel ac mae her anferthol o’n blaen i wella’ yn enwedig wrth ystyried ffactorau megis awyrgylch gweithio i fenywod mewn gweithle gwleidyddol a hefyd sut y mae gwleidyddion benywaidd yn cael eu trin.   Fel aelod seneddol newydd beth yw dy obaith a dy ddyhead i fenywod mewn Gwleidyddiaeth?

Delyth Jewell – Rwyf eisiau gweld mwy o fenywod yn ymwneud a bywyd cyhoeddus yn gyffredinol ac wrth gwrs gwleidyddiaeth oherwydd ni fydd newid yn digwydd nes bydd menywod mewn ystafelloedd lle mae penderfyniadau yn cael eu gwneud.  Rwyf eisiau gweld pleidiau gwleidyddol, yn enwedig Plaid, yn creu cynlluniau er mwyn annog menywod ifanc i ddarganfod mwy am y byd gwleidyddol. Rwyf eisiau hefyd gweld diwylliant mwy agored wrth i ni drafod y rhwystrau sydd yn wynebu menywod sydd eisiau dilyn y math yma o yrfa – drwy wynebu’r rhwystrau hyn gyda’n gilydd yw’r unig ffordd i’w goresgyn.

MB – Does dim dwywaith bod menywod yn cyd-weithio wedi newid yr agenda gwleidyddol yn llwyddiannus gan wella ansawdd bywyd nifer o bobl, ac yn parhau i wneud hynny.  Ond fel y mae Delyth wedi crybwyll eisoes, mae’r menywod hynny sydd am ymwneud a gwleidyddiaeth hefyd yn wynebu rhwystrau cymdeithasol a diwylliannol mawr.  Rhaid pontio’r bwlch rhwng eisiau gwella’r hyn sy’n effeithio’ch cymuned a chael yr hyder i sefyll mewn etholiad fydd yn eich galluogi chi i gael pŵer i wireddu’r newidiadau hynny.  Gofynnwyd i Delyth os yr oedd ganddi unrhyw ansicrwydd neu amheuaeth ynghylch mentro i fyd gwleidyddiaeth, a sut bu iddi oresgyn unrhyw bryder?

DJ – Yn sicr.  Rwyf wedi gweithio yn y Trydydd Sector ac fel ymchwilydd am sawl blwyddyn, a phan ddechreuais i roeddwn heb os yn teimlo fel petai gen i ddim yr hawl i fod yno, fel llawer o ferched eraill dwi’n siŵr, a dwi dal i deimlo felly! Dwi’n credu ei bod hi’n bwysig  i ni fod yn fwy cyhoeddus ac agored wrth drafod hyn.

Roeddwn hefyd yn bryderus am y gamdriniaeth y mae menywod yn fwy tebygol o dderbyn.  Mae hyn yn rhywbeth y mae’n rhaid gweithredu arno – nid yw’n fater i fenywod yn unig!  Wrth ymateb i unrhyw fath o gamdriniaeth ar wefannau cymdeithasol megis Twitter, rhaid allgofnodi’n syth a pheidio gadael i’r sylw cas fynd dan dy groen!  Mi wnes i’r penderfyniad nad oeddwn i am adael i bobl eraill dawelu’n llais.

MB – Mae Delyth eisoes wedi crybwyll sawl gair i gall, a dwi’n siŵr y bydd aelodau o Blaid Ifanc ac eraill yn gwerthfawrogi ei geiriau o anogaeth, i gloi felly gofynnwyd iddi am sylwad arall; Pa gyngor fyddet ti’n ei roi i fenywod ifanc sydd â diddordeb mewn gwleidyddiaeth?

DJ – Siaradwch gyda phobl sydd eisoes y gwneud y gwaith. Chwiliwch am gyfleoedd i gysgodi a chael eich mentora.  Byddwch yn ddewr – fe allwch chi wneud hyn ac mi fyddwn ni yma i’ch cefnogi!

Filed under: Uncategorised

Have your say

 1. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Excellent content. Many thanks.

  via viagra guys deer viagra
  viagra for women
  viagra no perscrition – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 2. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed that well.

  viagra heart free mail viagra
  cheap viagra
  lamisil and viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 3. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. I enjoy this!

  discreet viagra women on viagra forum
  buy generic viagra
  viagra 30 discount – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 4. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Kudos, I value this.

  viagra hemroids viagra enema
  viagra for women
  cheap generic viagra no prescription – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 5. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! I appreciate this.

  cnadian viagra what viagra does
  generic viagra 100mg
  viagra meltaways – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 6. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot! A lot of material.

  mexican viagra bean viagra overseas
  generic viagra online
  100 milligram phyzer viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 7. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You stated this well!

  canada and drug and viagra lisinopril with viagra
  viagra for women
  free viagra sample viagra sample – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 8. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.
 9. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You explained this effectively!

  viagra pages edinburgh search find charles viagra and general motors
  viagra generic
  viagra from uk – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 10. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put, Kudos!

  delaware caverta generic viagra veega dog food commercial immitating viagra commercial
  generic viagra 100mg
  cialis levitra market sales viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 11. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You expressed that superbly!

  viagra dealers canadain online pharmacies viagra
  buy viagra online
  viagra content – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 12. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Kudos! Plenty of info!

  fda regulations on viagra how long odes viagra last
  buy viagra online
  over dose viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 13. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Regards, Numerous data!

  high off viagra make viagra work faster
  viagra for women
  cheap viagra levitra – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 14. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.
 15. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot, Excellent stuff!

  scams vignor herbal viagra acheter viagra en ligne
  viagra 100mg
  is viagra the best – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 16. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed it fantastically!

  viagra istambul purchase viagra online consultation
  generic viagra 100mg
  viagra in normal men – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 17. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Terrific forum posts. Appreciate it!

  women’s natural viagra viagra maxamizer
  generic viagra
  costa rica tico paradise viagra dating – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 18. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Regards! Quite a lot of forum posts.

  lakshmi snow white viagra girl drug interactions between flomax and viagra
  viagra for sale uk
  viagra advantages versus cialis – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 19. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually reported it fantastically!

  viagra prescription for woman viagra videos
  viagra online
  discount keyword viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 20. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed it effectively!

  viagra and cialis combination mixing wellbutrin and viagra
  generic viagra 100mg
  viagra vs cialis real life comparisons – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 21. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Tips well taken..

  altitude sickness viagra buy viagra for women
  viagra generic
  viagra insurance coverage – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 22. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Seriously a good deal of good facts!

  will viagra work without stimulation viagra thickening uterus lining
  generic viagra
  purchasing viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 23. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed that wonderfully!

  viagra and neurological side effects viagra in panties
  viagra pills
  quick forum readtopic viagra none online – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 24. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Many thanks! Lots of info.

  uk buy online viagra cheapest prices for viagra cialis levitra
  buy viagra
  kids found my viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 25. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Awesome stuff. With thanks!

  buy cheap generic viagra jack nicholson quote viagra
  buy viagra
  what foods simulate viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 26. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made the point!

  real viagra cialis levitra viagra falls docs that rock
  viagra for sale uk
  viagra solid food – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 27. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually expressed it very well.

  caverta cialis viagra tadalis cheap viagra prices
  viagra for women
  natural foods that act like viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 28. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You made your point.

  medicaid viagra buy viagra and overseas
  viagra generic
  cheap viagra order – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 29. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You said it very well..

  viagra and muse together homopathic viagra
  buy generic viagra
  buying viagra at tesco – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 30. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your stand quite effectively!.

  viagra constapation female version viagra
  viagra without a doctor prescription
  female natural viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 31. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Amazing many of great data!

  effects of marijuana combined with viagra how was viagra discoved
  buy viagra
  viagra coupon – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 32. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You said it nicely.!

  viagra medicare part d viagra fertility affects
  viagra pills
  viagra and discovery – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 33. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You’ve made your position pretty clearly.!

  viagra generic comments can woman take viagra
  viagra pills
  number of viagra prescriptions united states – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 34. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Useful stuff. Kudos!

  online prescription viagra fucked like a teenager viagra
  buy viagra online
  oral viagra kamagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 35. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Wow all kinds of helpful advice!

  what pharmacies sell viagra find search viagra edinburgh computer
  viagra 100mg
  brand drug generic name viagra – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 36. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Amazing many of good material.

  viagra long term use liver viagra clearance
  viagra for sale uk
  walgreens viagra rat – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 37. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Nicely put. Thank you!

  viagra fraudster penis sensitivity viagra
  viagra for women
  viagra active ingredients – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 38. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! I appreciate it!

  viagra and hypertension cheapest viagra us licensed pharmacies
  viagra for sale uk
  viagra y cialis espa ol – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 39. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Thank you! Loads of posts!

  catholic church and viagra kamagra uk viagra
  cheap viagra
  average age for viagra users – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 40. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Very well expressed indeed! !

  viagra tube generic cheap viagra licensed pharmacies
  generic viagra 100mg
  viagra for womenhot – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 41. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Really a lot of fantastic information.

  fill pussy with viagra los angeles viagra interaction flomax
  viagra for sale uk
  drug online viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 42. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Tips well considered!.

  find viagra free sites edinburgh active ingredient in viagra
  generic viagra 100mg
  whats best viagra cialis – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 43. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Really loads of good information.

  viagra generic ordering good service picture of viagra headquarters
  viagra generic
  viagra erythromycin dosage – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 44. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  You actually revealed this terrifically!

  bodybuilding pump with viagra viagra hooker
  viagra for sale uk
  viagra reviews – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 45. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Thank you, An abundance of content.

  150 mg viagra reviews of viagra suppliers
  viagra 100mg
  canpharm viagra – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 46. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Great knowledge. Kudos.

  legally purchase viagra viagra meets the rave scene
  viagra for sale uk
  viagra and alochol consumption – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 47. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.
 48. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Good posts. Thanks!

  where to purchase viagra cialis levitra cialis vs viagra doseage equivilents
  generic viagra 100mg
  viagra funny commercial – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 49. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Whoa lots of very good tips!

  lowest price viagra uk buy viagra cheap
  viagra pills
  viagra find edinburgh – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 50. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Kudos. Loads of stuff!

  what doctors say about viagra comparacion viagra versus cialis
  buy generic viagra
  weekend viagra – https://genericviagramsl.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 51. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Perfectly spoken indeed. !

  reid viagra generic order viagra
  buy viagra
  viagra 50 mg or 100mg – https://genericviagrarcp.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

 52. LarryAgedy says:
  Your comment is awaiting moderation.

  Thanks a lot. An abundance of stuff.

  buy viagra $8 per pill cheap kamagra uk viagra
  viagra for women
  grneric viagra india – https://genericviagrantx.com

  GeraldPEt
  Dwayneanymn
  KevinDyclE

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *