Monthly Archives: Mawrth 2019

Cyfweliad gan Delyth Jewell AC

Bu geni Delyth Jewell yng Nghaerffili a’i magu yn Ystrad Mynach gan fynychu Ysgol Bro Allta ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni cyn graddio gyda BA mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, a Gradd Feistr mewn astudiaethau Celtaidd o Brifysgol Rhydychen.  Wedi…

Comment Read more

Dyma pam benderfynais i sefyll mewn etholiad

Mae Nia Edwards-Behi, sy’n frodor o Lanfairfechan ond bellach yn byw yn Aberystwyth ers 2004, newydd ennill isetholiad ward Gogledd Aberystwyth wedi bod yn hynod o brysur yn ystod yr wythnosau diwethaf yn ymgyrchu.  Er ei hamserlen orlawn, mae Nia…

Comment Read more