Monthly Archives: Ionawr 2019

Challenges ahead: A look at what NHS Wales is facing down the road – Daniel Jones

Daniel Jones is a Junior Doctor writing here about the challenges the Welsh NHS will be facing in future.                                           …

Comment Read more

Maniffestos – Swyddog Cyfathrebu (is-etholiad)

Cyfle i ti ethol Swyddog Cyfathrebu newydd i Blaid Ifanc! Darllena’r manifestos a phleidleisa isod! Aaron Clwyd Jones Rwyf wedi bod yn aelod o Blaid Ifanc ers 24 Mehefin 2016. Yn amlwg, mae’r trychineb sydd ar y gorwel wedi fy…

Comment Read more

Maniffesto – Swyddog Menywod (is-etholiad)

Cyfle i ti ethol Swyddog Menywod newydd i Blaid Ifanc! Darllena’r manifesto a phleidleisa isod! Maiwenn Berry Rwyf yn falch o fod yn aelod o Blaid Ifanc, ac mi fyswn yn mynd mor bell â datgan nad oes unrhyw gymdeithas…

Comment Read more

Dyma ddyle fod eich addunedau ar gyfer 2019

Sut mae peidio gadael i deimlo’n ddiymadferth ein hatal rhag gweithredu yn 2019? Yn y byd sydd ohoni sut allwn ni ymladd yn ol yn erbyn twf asgell dde a gwireddu Cymru annibynol fydd yn gwasanaethu ein pobl?  Ein cyd-gadeirydd,…

Comment Read more