Monthly Archives: Rhagfyr 2018

Nadolig Llawen gan Blaid Ifanc

Mae Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Ifanc yn anfon ein cofion cynhesaf i’n holl aelodau dros gyfnod yr ŵyl – Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! Diolch i bob un ohonoch am eich gwaith caled drwy’r flwyddyn gyfan. Yr adeg hon…

Comment Read more

A’i ti yw swyddog menywod newydd Plaid Ifanc?

Cyfle arbennig i ymuno â Phwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Ifanc, a gwneud gwahaniaeth. GOFYNION Y SWYDD Sicrhau bod safbwyntiau aelodau benywaidd i’w clywed ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol ac o fewn Plaid Ifanc. Gweithio i sicrhau cynnydd yng nghyfraniad menywod ifanc…

Comment Read more

A’i ti yw Swyddog Cyfathrebu newydd Plaid Ifanc?

Cyfle arbennig i ymuno â Phwyllgor Gwaith Cenedlaethol Plaid Ifanc, a gwneud gwahaniaeth. Gofynion y swydd: Gweithio i sicrhau bod pob aelod o Blaid Ifanc yn cael gwybodaeth am weithgareddau Plaid Ifanc ac yn cyfrannu atynt. Ysgrifennu cylchlythyr misol Plaid Ifanc…

Comment Read more