Monthly Archives: Tachwedd 2018

Ydy Llywodraeth y DU yn gallu pasio’r cytundeb drafft drwy Dŷ’r Cyffredin?

Wrth gwrs, dyfalu’n unig yw hyn yn y bôn. Ond gallwn awgrymu sut bydd pethau’n edrych heb ormod o drafferth. I ddechrau, y ffordd orau o ddeall sut bydd y siambr yn Nhŷ’r Cyffredin yn pleidleisio yw ystyried datganiadau’r pleidiau…

Comment Read more

Beth yn y byd yw’r Cytundeb Ymadael?

Ar goll braidd gyda’r drafft o’r Cytundeb Ymadael? Dyma ni’n egluro… Beth yw’r cytundeb drafft? Mae’r cytundeb drafft yn amlinellu’r broses ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y manylion ynglŷn â masnach, er enghraifft, yn cael eu penderfynu’n derfynol…

Comment Read more