Monthly Archives: Hydref 2018

Hanes pobl dduon yw hanes Cymru – felly pam ei fod yn anweledig?

Ein cyd-gadeirydd, Fflur Arwel, sy’n adlewyrchu ar mis hanes pobl dduon yng Nghymru – a beth sydd yn parhau i fod ar goll yn ein dealltwriaeth ni o hanes Cymru. Pob mis Hydref dathlwn Mis Hanes Pobl Dduon yng Nghymru….

Comment Read more

Gwyrddaidd – Bywyd di-blastig

I’r rheiny sydd yng Nghaerdydd a’r cyffuniau mae’r wythnos hon yn un pwysig yn siwrnai ymwybyddiaeth amgylcheddol y ddinas. Rydym wedi darganfod beth yw lleoliad y siop newydd di-wastraff, di-blastig Ripplesef y stryd fyrlumus Albany Road. Am enw perffaith i’r…

Comment Read more

Dyma pam mae angen Pleidlais y Bobl arnom ni.

“Cred y mwyafrif o aelodau ifanc y Blaid hon” meddais, gyda’m llais yn adleisio drwy neuadd y gynhadledd, “y bydd Brexit caled yn niweidiol i’n dyfodol”. Gan edrych yn ôl dros wythnos yn ddiweddarach, rwy’n cofio sefyll yno yn chwys…

Comment Read more