Monthly Archives: Medi 2018

Datganiad ar ganlyniad arweinyddiaeth Plaid Cymru

Llongyfarchiadau gwresog i Adam Price ar gael ei ethol yn Arweinydd Plaid Cymru. Wedi gornest arweinyddol sydd wedi tanio a herio ein haelodau, mae Plaid Ifanc yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd ag Adam i wireddu ein hamcanion…

Comment Read more

Dros pwy ddylwn ni i bleidleisio yn ras arweinyddaeth Plaid Cymru?

Tri ymgeisydd. Tri dewis. Un Blaid. Mae papurau pleidleisio ar gyfer etholiad arweinyddol Plaid Cymru wedi eu danfon ac mae’r aelodau yn brysur pleidleisio. Wyt ti dal yn ansicr dros bwy i fwrw dy bleidlais gyntaf a’th ail bleidlais? Fe…

Comment Read more

Yn y “niche”

Polly Manning, Swyddog Menywod Plaid Ifanc (2017-18) sy’n adlewyrchu ar y tueddiad diweddar i sarhau materion lleiafrifol o fewn y mudiad cenedlaethol yng Nghymru gan holi os oes wir ffordd i ni anwybyddu’r personol sydd yn y gwleidyddol? Rwyf wedi…

Comment Read more

Fy mhrofiad cyntaf gyda Plaid Ifanc!

Mis Medi fe fynychodd Nia Davies, 17 mlwydd oed o Dredegar ym Mlaenau Gwent, ei digwyddiad Plaid Ifanc cyntaf – ein Ysgol Haf. Dyma oedd ei theimladau hi ar ôl mynychu’r gweithdy ar ymgyrchu cymunedol gyda’r actifydd Sahar Al-Faifi… Hwn…

Comment Read more