Penwythnos Pride Hapus!

Neges gan Polly Manning, Swyddog Menywod Plaid Ifanc


Hoffem ni ym Mhlaid Ifanc fynegi ein bod yn cydsefyll â chymuned LDHT yn ystod y Penwythnos Pride hwn, gan obeithio fod bawb yn cael penwythnos llawn hyder a phleser.

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i fynegi yn benodol ein cefnogaeth i’r gymuned drawsryweddol. Rydym yn gwrthwynebu yn llwyr yr ymosodiadau parhaus yn erbyn unigolion traws, ac yn gwrthod yn llwyr y cysyniad bod hyrwyddo hawliau menywod traws mewn unrhyw ffordd yn niweidio hawliau menywod sydd ddim yn drawsrywiol.

Mae Plaid Ifanc yn ymfalchïo yn ein record o gefnogi’r gymuned LDHT ac rydym yn sefyll yn erbyn y rheiny sy’n ceisio creu amgylchedd o ragfarn a gwahaniaethu tuag at hunaniaeth rhywedd neu rywioldeb penodol.

Pride hapus iawn i bawb!

 

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *