Cydsefyll gyda menywod Mwslemaidd

Nid oes lle i Islamoffobia yn ein cymdeithas. Mae’r sylwadau diweddaraf gan gynrychiolwyr etholedig amlwg yn llawn casineb, yn hiliol ac yn anghyfrifol. Nid ydynt yn gwneud dim ond anog mwy o hiliaeth, Islamoffobia a chadw pobl Fwslimaidd ar gyrion cymdeithas.

Mae gan menywod Mwslimaidd – sef targed yr ymosodiad diweddaraf, gan gynnwys y menywod hynny sy’n dewis gwisgo dillad crefyddol, fel y burqa a’r niqab – yr hawl i fyw fel dinasyddion cyfartal heb orfod dioddef casineb a senoffobia. Dewis menyw yw gwisgo’r hyn y mae hi’n dymuno ei wisgo.

Mae sylwadau dilornus fel y rhain yn cael eu gwneud i gefndir twf yr asgell dde yng Nghymru ac ar draws cyfandir Ewrop. Mae’r ffenomenon yn fygythiad i’r hawliau  dinesig, gwleidyddol, ieithyddol a chymdeithasol y mae dinasyddion Cymru a thu hwnt (yn enwedig merched, colectifau LGBTIQP+, lleiafrifoedd a mudwyr) wedi eu sicrhau ar ôl blynyddoedd o frwydro. 

Mae gan bawb ohonom gyfrifoldeb i herio ac i ddifa Islamoffobia a rhagfarn.

Mae Plaid Ifanc yn arddel cenedlaetholdeb ddinesig sy’n hyrwyddo cymdeithas gynhwysol. 

Byddwn yn parhau i ymladd er mwyn creu gwlad ble mae croeso i bawb be bynnag eu hil, crefydd neu gefndir.

Yn ein cynhadledd flynyddol yn Abertawe yn 2017, fe bleidleisiodd Plaid Ifanc i ymladd yn erbyn twf mudiadau a phleidiau asgell dde eithafol ar lefel wleidyddol ac i amddiffyn y polisiau cymdeithasol sydd yn hyrwyddo cymdeithasau teg a unedig drwy ehangu’r wladwriaeth les. Byddwn yn parhau i ddilyn yr addewid hwn a galwn ar wleidyddion o bob plaid wleidyddol flaengar i ymuno a ni.

Cydsafwn gyda menywod Mwslemaidd yng Nghymru a thu hwnt gan addo i ymladd yn unedig yn erbyn Islamaffobia a’r dde eithafol.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *