Monthly Archives: Awst 2018

Etholiad Arweinyddol Plaid Cymru – datganiad gan Blaid Ifanc

Mae’n siwr eich bod chi gyd yn ymwybodol fod Plaid Cymru ar ganol etholiad arweinyddol ar hyn o bryd. Fe fydd Plaid Ifanc yn gwbl niwtral yn ystod yr etholiad hwn. Ni fyddwn ni nac ein canghennau yn cefnogi un…

Comment Read more

Penwythnos Pride Hapus!

Neges gan Polly Manning, Swyddog Menywod Plaid Ifanc Hoffem ni ym Mhlaid Ifanc fynegi ein bod yn cydsefyll â chymuned LDHT yn ystod y Penwythnos Pride hwn, gan obeithio fod bawb yn cael penwythnos llawn hyder a phleser. Hoffem fanteisio…

Comment Read more

Cydsefyll gyda menywod Mwslemaidd

Nid oes lle i Islamoffobia yn ein cymdeithas. Mae’r sylwadau diweddaraf gan gynrychiolwyr etholedig amlwg yn llawn casineb, yn hiliol ac yn anghyfrifol. Nid ydynt yn gwneud dim ond anog mwy o hiliaeth, Islamoffobia a chadw pobl Fwslimaidd ar gyrion…

Comment Read more