Monthly Archives: Mai 2018

Refferendwm Iwerddon ar Ddiddymu’r 8fed Diwygiad Polly Manning, Swyddog Menywod Plaid Ifanc

Dydd Gwener y 25 o Fai 2018 bydd pobl Gweriniaeth Iwerddon yn bwrw eu pleidlais mewn refferendwm a allai arwain at un o’r penderfyniadau deddfwriaethol pwysicaf erioed i fenywod yn Iwerddon. Mae menywod wedi cael eu hystyried yn droseddwyr am…

Comment Read more

Cydraddoldeb i bobl trawsrhywiol ac anneuaidd yng Nghymru ar #IDHOTB 2018

Eleni, ar Ddiwrod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Trawsffobia, mae Plaid Ifanc yn falch o gydsefyll gyda’r gymuned traws ac anneuaidd yng Nghymru. Mae cynnydd gweladwy wedi bod mewn trawsffobia yn ddiweddar a’r ymgyrchoedd yn erbyn pobl traws yn…

Comment Read more

Llafur ‘Cymru’ – Rhoi’r Ffidil yn y To Dros Gymru!

Ar Ebrill 24 daeth Llywodraeth Cymru i gytundeb â Llywodraeth y DU ar ddiwygiadau i Gymal 11. Yn ogystal â hyn, cyhoeddwyd y ddogfen ‘Cytundeb Rhynglywodraethol ar y Mesur a sefydlu fframweithiau cyffredin’, a oedd yn rhoi gofynion pellach ar…

Comment Read more