Cynhadledd i’w chofio!

Ar ddydd Sadwrn 14 o Ebrill cynhaliwyd Cynhadledd Genedlaethol Plaid Ifanc ym mhrifysgol Bangor. Roedd yn gynhadledd lwyddiannus tu hwnt!

Yn ymuno gyda ni yn ein cynhadledd eleni oedd Sian Gwenllian AC – aelod cynulliad Plaid Cymru dros Arfon. Diolch yn fawr iawn iddi am ei hamser ac am gyflwyniad ysbrydoledig ar bwysigrwydd pobl ifanc, merched a hyder mewn gwleidyddiaeth.

Cafwyd trafodaeth dda ar nifer o bynciau polisi – yn cynnwys parthau di-brotest, rhyddid i garcharorion gwleidyddol Catalwnia, addysg ariannol, cydraddoldeb i bobl trawsryweddol ac anneuaidd, ac addysg wleidyddol.

Pasiwyd pob un cynnig namyn un.

Bydd pob aelod yn derbyn e-bost maes o law gyda’r cyfansoddiad newydd a chrynodeb o’r hyn a basiwyd ac a wrthodwyd yn y gynhadledd.

Yn ogystal â hyn, cafwyd cyflwyniad arbennig gan Polly Manning – ein swyddog menywod, ar hanes ffeministiaeth yn y gorllewin ac yng Nghymru. Mae’r cyflwyniad ar gael i’w lawrlwytho yma.

Cawsom hefyd gyflwyniad gwych gan Luke Fletcher o gangen Caerdydd ac ein swyddog ymgyrchoedd newydd. Rhoddodd Luke gyflwyniad ar oblygiadau Brexit ar ddatganoli a gelli lawrlwytho’r cyflwyniad hwnnw yma.

 

Yn ymuno gyda ni hefyd oedd ein ffrindiau o Gatalwnia a VenetoOriol Roig o JERC a Stefano Zambon o Sanca Veneta. Diolch i’r ddau ohonynt am eu cyflwyniadau difyr gan ddangos eto pwysigrwydd datblygu perthynas glos â’n chwaer-bleidiau er mwyn cael dysgu o’u profiadau gwerthfawr nhw ac i gydsefyll a nhw yn eu hangen.

Roedd y gynhadledd hefyd yn un chwerwfelys wrth i un o hoelion wyth Plaid Ifanc, Emyr Gruffydd, sefyll i lawr fel cyd-gadeirydd ac o’r pwyllgor gwaith. Mae Emyr wedi gwasanaethu Plaid Ifanc am bron i ddegawd! Diolch i ti am bopeth, Emyr.

Ar ddiwedd y dydd, cafwyd etholiad i’r Pwyllgor Gwaith fel a ganlyn:

Cyd-gadeirydd: Sioned Treharne
Cyd-gadeirydd: Fflur Arwel
Ysgrifennydd: Sioned James
Trysorydd: Morgan Owen Bowler Browen
Swyddog Cyfathrebu: Osian Owen
Swyddog Ymgyrchoedd: Luke Fletcher
Swyddog Aelodaeth: Dewi Wyn Jones
Swyddog Menywod: Polly Manning
Swyddog Materion Rhyngwladol: Llyr Williams

Da iawn i’r criw aeth i’r brotest yn erbyn gweithredu milwrol yn Syria yng nghwmni Hywel Williams AS, Sian Gwenllian AC a Liz Saville Roberts AS wedi’r gynhadledd – a wedyn allan i ymgyrchu ym Mangor ar ddydd Sul ac i’r gangen leol am fod mor garedig â darparu croeso i ni.

Diolch i bawb am eu holl waith caled yn sicrhau bod gan Gymru fudiad ieuenctid gwleidyddol sydd yn barod i frwydro ac ymgyrchu dros ryddid a thegwch cymdeithasol! Ymlaen a ni!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *