Monthly Archives: Ebrill 2018

Cofio Rhyfel Cartref Sbaen

O wirfoddoli fel milwyr ar y ffrynt, i fabwysiadu plant ffoaduriaid a sefydlu pwyllgorau codi arian i gefnogi’r dioddefwyr, chwaraeodd gymunedau Cymru rôl bwysig yn amddiffyn democratiaeth  yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen. Ar ddydd San Siôr (Sant Jordi), nawddsant Aragón…

Comment Read more

Cynhadledd i’w chofio!

Ar ddydd Sadwrn 14 o Ebrill cynhaliwyd Cynhadledd Genedlaethol Plaid Ifanc ym mhrifysgol Bangor. Roedd yn gynhadledd lwyddiannus tu hwnt! Yn ymuno gyda ni yn ein cynhadledd eleni oedd Sian Gwenllian AC – aelod cynulliad Plaid Cymru dros Arfon. Diolch…

Comment Read more