Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc

Ydyn, rydyn ni wedi cyrraedd yr adeg honno o’r flwyddyn – mae Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc o’n blaenau!

Dyma dy gyfle di i gyflwyno cynigion polisi, newid y cyfansoddiad, cymryd rhan mewn trafodaethau, a sefyll ar gyfer y Pwyllgor Gwaith. Y flwyddyn hon, Bangor yw lleoliad y gynhadledd, ar y 14eg o Ebrill.

Er mwyn gweld copi o’r cyfansoddiad cyfredol, clicia yma, ac yma am enghreifftiau o gynigion polisi y gorffennol. Rhaid dilyn y fformat hwn o ran cynigion polisi. Hefyd, dilyna’r ddolen yma am fanylion ar gyfer swyddi y pwyllgor gwaith genedlaethol. Os oes gennyt diddordeb sefyll am swydd, anfona dy enw, y swydd rwyt yn dymuno sefyll amdani a maniffesto heb fod yn hirach na 300 o eiriau at info@plaidifanc.org.

Y dyddiad cau am enwebu dy hun am swydd, anfon diwygiad neu gynnig yw’r 22ain o Fawrth ac nid y 16eg fel y nodwyd ynghynt. Ni fyddwn yn derbyn unrhywbeth fydd yn cyrraedd ar ôl y dyddiad hwn heblaw am amgylchiadau eithriadol.

Mae Plaid Ifanc am fod yn fudiad sydd yn cynrychioli Cymru gyfan, ac felly, yn ôl ein cyfansoddiad, mae’n rhaid i o leiaf 4 o’r 9 aelod o’r PGC fod yn fenywod, gan gynnwys un o’n cyd-gadeiryddion a’n Swyddog Menywod wrth gwrs. Rydym yn annog ymgeiswyr sydd yn adnabod ei hunain fel menywod i sefyll, yn ogystal ag aelodau LGBT+ ac o leiafrifoedd ethnig.

Cofrestra cyn gynted â sy’n bosib gan ddilyn y ddolen gyswllt hon er mwyn i ni gael syniad o’r nifer o bobl fydd yn mynychu, angen llety a thrafnidiaeth. Y dyddiad cau i gofrestru am lety yw’r 15ed o Fawrth, sef wythnos i heddiw. Byddwn hefyd yn darparu cinio i bawb felly rydym yn gofyn yn garedig i ti gofrestru hyd yn oed os nad oes angen trafnidiaeth na llety arnat.  

Bydd llety’n £20 y noson, sef y pris gyda chefnogaeth ariannol gan Plaid Ifanc. Byddwn yn aros yn Neuaddau Preswyl gwag Prifysgol Bangor. Os nad wyt ti’n teimlo dy fod yn gallu talu hyn ond eisiau dod i’r gynhadledd, cysyllta â ni dros e-bost cyn gynted ag y bo modd – rydym am i bawb allu mynychu. Byddwn yn delio â phob achos yn gwbl gyfrinachol.

Rydym yn edrych ymlaen at dy weld yn y gynhadledd eleni!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *