Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Dyma neges gan ein Swyddog Menywod, Polly Manning, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Heddiw, mae pobl ledled y byd yn dod ynghyd i ddathlu cyfraniadau a chyflawniadau menywod. Wedi dweud hynny, mae’n bwysig nodi bod heddiw’n gyfle i ni ystyried ac adlewyrchu ar y rhwystrau sy’n dal i lesteirio menywod ar draws y byd. Mae’n gyfle hefyd i ni gydnabod y cysylltiadau rhwng hawliau menywod, hawliau pobl LHDT+, hawliau gweithwyr a hawliau menywod sy’n cael eu herlid mewn rhyfeloedd imperialaidd. Er enghraifft, rydym yn ymwybodol bod menywod yng nghanolfan gadw Yarl’s Wood yn ymprydio ar hyn o bryd i brotestio yn erbyn yr amodau yno. Pob dymuniad da iddyn nhw gyda’u hymdrechion.

Yn ystod y flwyddyn aeth heibio, mae Plaid Ifanc wedi cyflwyno ein newidiadau ein hunain sy’n adlewyrchu’r egwyddorion hyn. Mae ein cwota rhywedd, sy’n weithredol ers y llynedd, yn golygu bod hanner ein Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol yn fenywod – cydbwysedd rhywedd perffaith ymhlith y rheini sy’n gwneud penderfyniadau ar y lefel uchaf. Rydym hefyd wedi ymgyrchu o blaid rhestr fer i fenywod yn unig a chwotâu sy’n ffafriol i fenywod pan ddaw’r etholiadau nesaf, ac wedi codi ymwybyddiaeth o dlodi’r mislif yn ein cymunedau (diolch i Elyn Stephens, Cynghorydd Gelli ac Ystrad, am ei gwaith gwych ar y mater hwn).

Ond, mewn gwirionedd, fydd ein hymdrechion ni byth yn “ddigon”. Yn y pen draw, er mwyn cyflawni cydraddoldeb rhywiol, mae’n rhaid i’r newid mwyaf ddigwydd ar lefel strwythurol. Ystyr hynny yw bod angen i bob un ohonom – yn enwedig y dynion yn ein plith – achub ar y cyfle i ddadansoddi sut mae ein gweithredoedd a’n geiriau yn cyfrannu at batriarchaeth (neu’n dymchwel partiarchaeth, wrth gwrs).

Thema Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni yw #PressForProgress. Dw i’n credu bod y gair press yn addas iawn yng nghyd-destun y frwydr dros gydraddoldeb. Dydy cydraddoldeb ddim yn mynd i gael ei wireddu dros nos – mae’n rhaid i ni fynd ati i wthio amdano, p’un ai drwy blaid wleidyddol neu fudiad cymdeithasol. Mae’n werth nodi hefyd fod gwthio am gydraddoldeb rhywiol yn weithred wleidyddol; mae gwneud hyn yn dangos ewyllys wleidyddol ac ewyllys ffeministaidd. Dw i’n credu bod angen i bob un ohonom fod yn fwy agored am y ffaith ein bod yn ffeministiaid, a bod yn falch o ddatgan hynny.

Dymuniadau gorau i bawb, felly, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod. Cofiwch dreulio ychydig amser yn ystyried sut gallwch chi gyfrannu at yr ymdrech i ddisodli anghydraddoldeb rhywiol. Ewch amdani, a gwnewch wahaniaeth!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *