Monthly Archives: Mawrth 2018

Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc

Ydyn, rydyn ni wedi cyrraedd yr adeg honno o’r flwyddyn – mae Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc o’n blaenau! Dyma dy gyfle di i gyflwyno cynigion polisi, newid y cyfansoddiad, cymryd rhan mewn trafodaethau, a sefyll ar gyfer y Pwyllgor Gwaith. Y flwyddyn hon, Bangor yw lleoliad y gynhadledd, ar…

Comment Read more

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Dyma neges gan ein Swyddog Menywod, Polly Manning, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod. Heddiw, mae pobl ledled y byd yn dod ynghyd i ddathlu cyfraniadau a chyflawniadau menywod. Wedi dweud hynny, mae’n bwysig nodi bod heddiw’n gyfle i ni ystyried…

Comment Read more

Neges Dydd Gwyl Dewi 2018

Mae Dydd Gwyl Ddewi, ein diwrnod cenedlaethol, yn gyfle i ni adlewyrchu ar ein llwyddiannau fel cenedl ac i gofio’r rheiny sydd wedi dod o’n blaenau, gan ail edrych ar y gwaith sydd dal i’w wneud fel mudiad cenedlaethol dros Gymru. Fel…

Comment Read more