Baner Cymru ar y llwyfan rhyngwladol


Luke Fletcher, Ysgrifennydd Cangen Caerdydd, sy’n ysgrifennu am ei deimladau ar ôl gweld y ffilm ‘Black Panther’ yn ddiweddar.   

Yn ddiweddar, bu cyffro mawr fod baner Cymru wedi’i gweld ar y sgrin fawr. Y ffilm? Black Panther. Y cyd-destun? Cyfarfod o’r Cenhedloedd Unedig.

Mae dau emosiwn yn cydio yma. Yn gyntaf, heb os nag oni bai, yw’r cyffro. Ydy Cymru yn wladwriaeth annibynnol ym mydysawd sinematig Marvel? Byddai hynny, heb os nag oni bai, yn gwireddu breuddwyd nifer ohonom am y byd go iawn. Ond wrth i mi feddwl am y peth yn ddyfnach, mae ail emosiwn yn ymddangos, sef anobaith. Anobaith mai’r stori hwn, yn ogystal â ‘Daeargryn mawr Abertawe’ sydd wedi cyrraedd tudalennau blaen nifer o wasanaethau newyddion yn ddiweddar.

Er nad ydw i eisiau swnio’n negyddol, mae hyn yn cadarnhau’r hyn sy’n amlwg ynghylch rhan bwysig o’r byd gwleidyddol Cymreig –  diffyg hunanhyder. A fyddai’r Americanwyr yn cyffroi wrth weld baner yr Unol Daleithiau mewn ffilm Hollywood? Beth am y Saeson? Na fyddent – ym meddyliau eu dinasyddion, mae gan eu baneri le naturiol yno eisoes.

Diffyg hunanhyder sy’n caniatáu i’r fath gyffro ymddangos. Os yw ennill cydnabyddiaeth ar y lefel rhyngwladol mor bwysig i ni, yr unig ffordd o sicrhau hynny yw gweiddi’n uwch fel cenedl.

Dydw i ddim yn galw am chwyldro, er mawr siom i fy ffrindiau chwyldroadol! Yr hyn y dylem fod yn gwneud fel cenedl yw troi allan i bleidleisio nawr ac yn y man. Sefyll i fyny i San Steffan a gweiddi y dylai Cymru gael mwy o ddweud am ein dyfodol ein hunain!

Os yw pobl mor falch i weld baner Cymru yn y Cenhedloedd Unedig mewn byd ffuglennol, pam nad ydynt am weld yr un peth yn y byd go iawn?

Tan y dydd hwnnw, mae arna i ofn mai cip bach yn unig y cawn ni, mewn byd ffuglennol, o wir botensial Cymru.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *