Neges Nadolig a Blwyddyn Newydd Plaid Ifanc

Hoffem fel Pwyllgor Cenedlaethol ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un yng Nghymru a thu hwnt. Yn ogystal, hoffem estyn ein cefnogaeth i bob un yng Nghymru sy’n dioddef unigedd, tlodi a thrais yn y cartref y Nadolig hwn. Dymunwn sefyll gyda’n chwiorydd a’n brodyr ar draws y byd sy’n brwydro i ddiweddu gorthrwm, ac rydym yn poeni’n ddirfawr am y miloedd o ffoaduriaid sy’n cael eu halltudio o’u cartrefi yn Syria ac Irác a’u gwrthod gan wladwriaethau’r gorllewin.

Rydym yn meddwl yn arbennig am y pedwar sy’n parhau yn y carchar ym Madrid ar sicrhau hawl pobl Catalonia i bleidleisio – Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez a Jordi Cuixart. Bu’r  profiad o amddiffyn blychau pleidleisio i ugain o aelodau Plaid Ifanc ym mis Hydref yn fraint o’r mwyaf a byddwn yn parhau fel mudiad i gefnogi proses sefydlu’r Weriniaeth eleni.

Mae  Plaid Ifanc eisoes yn edrych ymlaen i’r flwyddyn newydd. Ym mis Ionawr, bydd ymgyrch genedlaethol ddiweddaraf Plaid Ifanc yn dechrau yn swyddogol, sef yr Arolwg Cenedlaethol. Y bwriad yw darganfod barn pobl ifanc Cymru am ein cenedl, a chlywed am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw mewn bywyd o ddydd i ddydd. Bydd aelodau Plaid Ifanc allan ar strydoedd ein dinasoedd a’n trefi, yn siarad â phobl ifanc yn uniongyrchol. Yn y cyfamser, fodd bynnag, mae fersiwn electronig ein harolwg bellach yn fyw! Os wyt ti dan 30, gelli di wneud ein harolwg drwy glicio yma.

Yn olaf, rydym yn gobiethio y bydd mwy yn ymuno â ni yn y frwydr yn erbyn anghyfiawnder cymdeithasol yn 2018. Wrth i ni feddwl am y trachwant a’r gormodedd sy’n nodweddiadol o gyfnod y Nadolig, rhaid i ni weithio i sicrhau atebion tymor hir i broblemau anghyfiawnder cymdiethasol ac anghyfartaledd sy’n felltith ar gymdeithas y gorllewin a Chymru yn enwedig. Rydym ni yn Plaid Ifanc yn benderfynol o newid dyfodol ein cenedl mewn ffordd radical – ymuna â ni yn y frwydr!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *