Mae Plaid Ifanc yn sefyll gyda Catalonia

Mae Plaid Ifanc yn sefyll gyda phobl Catalonia, sydd yn eu mwyafrif llethol eisiau pleidleisio mewn refferendwm rhydd a theg ar ddyfodol cyfansoddiadol eu gwlad.

Mae mecanwaith pydredig y Wladwriaeth Sbaeneg wrth waith unwaith eto, yn mynd ar ôl y rheini sydd am gynnal y weithred ddemocrataidd hon. Mae’r ymosodiadau rhif y gwlith ar ryddid cyfarfod a rhyddid barn, yn ogystal â’r bygythiadau o garchar i’r arweinwyr cyngor hynny sydd am helpu cynnal refferendwm rhydd a theg, yn ein hatgoffa mwy o Dwrci Erdogan na democratiaeth Ewropeaidd fodern. Heddiw ddaw newyddion eto o heddlu Sbaen yn herwa gweinidogaethau Catalaneg ac yn arestio swyddogion llywodraeth Catalonia.

Cafodd Anna Gabriel, arweinydd y CUP (Candidatura per la Unitat Popular) sydd o blaid annibyniaeth, ei gwahardd rhag cynnal digwyddiad o blaid y refferendwm yn ninas Gasteiz yng ngwlad y Basg. Wrth iddi ei gynnal beth bynnag, aeth yr heddlu lleol mewn i’r neuadd er mwyn anfon pawb adref.

Mae’r dros 700 o arweinwyr cyngor sydd wedi dweud eu bod yn barod cynnal y refferendwm yn eu trefi gan agor adeiladau o dan berchnogaeth y cyngor fel gorsafoedd pleidleisio, wedi cael gwybod y gallent wynebu bron i 8 mlynedd o garchar o’r herwydd.

Pe bai hynny ddim yn ddigon, mae hyd yn oed wedi cael ei grybwyll y gellir torri’r cyflenwad trydan a’r rhyngrwyd i orsafoedd pleidleisio, gan wneud hygyrchedd a’r broses gyfrif yn anodd. Mae gwefan swyddogol y refferendwm, yn ogystal â fideo’r Llywodraeth er mwyn annog pobl I gymryd rhan yn y broses, wedi cael eu cau a’u gwneud yn anghyfreithlon. Mae posteri a phapurau pleidleisio wedi cael eu meddiannu gan yr heddlu. Ac fel rhan o’r ymgais mwyaf beiddgar i atal y refferendwm hyd yn hyn, mae’r Wladwriaeth wedi cymryd rheolaeth dros bwerau ariannol y Generalitat ac heddiw wedi anfon yr heddlu mewn i swyddfeydd y Generalitat, sy’n ymosodiad chwyrn ar bobl Catalonia a’u sefydliadau.

Pe bai’r sefyllfa ddim yn un mor hynod ddifrifol, byddai’n bosib maddau rhywun am feddwl ei bod yn chwerthinllyd. Yr wythnos ddiwethaf, bu i aelodau o heddlu milwrol Sbaen, y Guardia Civil fynd i mewn i swyddfeydd papur bro “El Vallenc” gan gymryd argraffydd swyddfa syml oddi yno. Yn nhref Sant Carles de la Ràpita yn ne Catalonia, cymerwyd bwcedi  a brwsys oddi wrth bobl i’w hatal rhag rhoi posteri i fyny cyn diwrnod y refferendwm.

Yn wyneb yr anghyfiawnder dwys hwn o du llywodraeth Sbaen, mae Plaid Ifanc yn trefnu gweithredoedd i gefnogi pobl Catalonia ac rydym wedi trefnu bod grŵp o 25 o’n haelodau yn mynd allan i Gatalonia i arsylwi ar y refferendwm.

Rydym yn galw ar aelodau etholedig o bob plaid ar draws Cymru, yn enwedig arweinwyr cynghorau, i ddangos eu cefnogaeth i’r arweinwyr cyngor hynny sydd yn rhoi eu bywoliaeth a’u rhyddid mewn perygl er mwyn sicrhau bod ewyllys pobl Catalonia yn gallu cael ei wireddu.

Rydym yn credu mai democratiaeth, hunan-benderfyniad ac annibyniaeth yw’r unig ffordd y gall cenhedloedd di-wladwriaeth yn Ewrop ac ar draws y byd saernïo eu dyfodol eu hunain. Mae’n rhaid i bobl ifanc Catalonia a Chymru afael ar y cyfle i ddweud ‘ie’ i ddyfodol hyderus, democrataidd a theg i’n pobloedd.

Emyr Gruffydd a Sioned Treharne
Cyd-Gadeiryddion Plaid Ifanc

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *