Cyfarfod cyntaf ein Cyngor Cenedlaethol yn llwyddiant mawr

“Pan edrychwn yn ôl ar beth gychwynnodd newid meddyliau pobl am annibyniaeth, gadewch i ni allu dweud mai dyma oedd y peth hwnnw.” Dyma eiriau un o aelodau Plaid Ifanc wrth iddo amlinellu cynlluniau’r mudiad ar gyfer ein hymgyrch genedlaethol gerbron aelodau yng nghyfarfod cyntaf ein Cyngor Cenedlaethol, a gynhaliwyd ddydd Sadwrn.

Daeth torf lawn ynghyd yn Hostel Ieuenctid y Borth ar gyfer cyfarfod cyntaf y Cyngor Cenedlaethol newydd, lle trafodwyd polisi a gweithgarwch, yn ogystal â chyflwyniad ar ymgyrch genedlaethol nesaf y mudiad. Bydd manylion yr ymgyrch yn cael eu rhyddhau yn y lansiad swyddogol fis nesaf yn ystod cynhadledd flynyddol Plaid Cymru yng Nghaernarfon. Dyma ymgyrch uchelgeisiol a allai gael effaith drawsnewidiol.

Yn arwydd clir o lwyddiant diweddar Plaid Ifanc, sefydlwyd y Cyngor Cenedlaethol er mwyn rhoi llais i bob un o ganghennau’r mudiad mewn materion yn ymwneud â’i ddatblygiad. Yn y gorffennol, roedd cadeiryddion y canghennau yn aelodau o’r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol, ond gyda changhennau newydd yn cychwyn o hyd, sefydlwyd y corff newydd er mwyn cadw maint y Pwyllgor Gwaith yn synhwyrol ac er mwyn creu fforwm newydd sy’n annog trafodaeth.

Ymhlith yr aelodau a oedd yn bresennol yng nghyfarfod cyntaf y Cyngor, roedd pawb yn gytûn ei fod yn llwyddiant mawr. Yn dilyn adroddiadau gan aelodau’r Pwyllgor Gwaith a phob cangen leol, bu trafodaeth ar yr ymgyrch genedlaethol, cynigion polisi, a thrafodaeth gyffredinol ar gynlluniau i’r dyfodol.

Ben Lake AS yn dathlu ei fuddugoliaeth

Uchafbwynt y dydd oedd araith wych gan AS newydd, ac aelod o Blaid Ifanc, Ben Lake o Geredigion. Siaradodd ag angerdd am yr effaith a gafodd pobl ifanc ar ei ymgyrch etholiadol, a phwysleisiodd y ffaith mai dim ond ASau newydd, ifanc, sy’n meddu ar y gallu i drawsnewid y ffordd mae San Steffan yn gweithio.

Rydym nawr yn edrych ymlaen at gynhadledd flynyddol Plaid Cymru yng Nghaernarfon fis nesaf, lle bydd yr ymgyrch genedlaethol yn cael ei lansio mewn digwyddiad ymylol. Bydd manylion y digwyddiad hwn yn cael eu rhyddhau yn fuan.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *