Mae’n swyddogol. ‘Plaid Ifanc’ ydyn ni nawr!

Ar ôl cael ei dderbyn yng Nghynhadledd Genedlaethol Plaid Cymru Ifanc/Plaid Cymru Youth yng Nghaerdydd yn 2016, neidiwyd ein hen enw a phenderfynwyd ar yr enw Plaid Ifanc. Daeth y newid yna yn swyddogol yn ein Cynhadledd yn Abertawe eleni.

Wrth gwrs, gydag enw newydd roedd rhaid i ni ddylunio logo newydd a hoffwn ddiolch o galon i’n ffrind Guillem am ei gymorth yn y maes yma.

Wrth gwrs, dim newid ein henw yw’r peth mwyaf sylweddol  i Plaid Ifanc gyflawni yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae ein hymgyrchoedd #CymruRydd, #FreeWales, ein hymgyrch matiau cwrw, ein gwaith rhyngwladol, ac ennill y nifer mwyaf o gynghorwyr sir erioed (ac AS!), wedi bod yn llwyddiannau mawr.

Er hynny, nid manylyn bach yw enw mudiad. Gan gymryd enw uniaith Gymraeg, mae Plaid Ifanc yn dangos ein bod ni’n fudiad modern sy’n dangos hyder yn iaith genedlaethol, a thrwy hynny, yn ein gwlad. Gan gynyddu’r gwahaniaeth rhwng ein henw ni ac enw Plaid Cymru, rydym yn ailddatgan ein hannibyniaeth fel mudiad tra’n atgyfnerthu ein cefnogaeth tuag at yr unig blaid wleidyddol bydd yn creu’r Gymru flaengar, oddefgar,  teg ac annibynnol rydym i gyd eisiau ei gweld.

Mae’r flwyddyn nesaf yn addo fod yn un o’r mwyaf a’r pwysicaf yn hanes Plaid Ifanc, felly edrychwch  am ein henw, a’n logo, mewn sawl man! Mae gennym ymgyrch cyffrous dros ben ar y gweill, ond wrth gwrs nid yw rhedeg ymgyrch yn dod yn rhad. Os gallwch helpu ein mudiad i adeiladu’r Gymru hyderus sydd angen arnom, cliciwch yma.

 

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *