Llywio Dyfodol ein Gwlad

Gan Sioned Treharne, Cyd-Gadeirydd Plaid Ifanc

Ymhen ychydig ddiwrnodau, bydd trigolion Cymru yn dychwelyd i’r gorsafoedd pleidleisio unwaith yn rhagor – y tro hwn i ethol cynghorwyr ein hawdurdodau lleol. Daw’r etholiad hwn ar gyfnod o ansefydlogrwydd ym myd gwleidyddiaeth, ac yn hynny o beth, dyma gyfle euraid i atgyfnerthu neges Plaid Cymru ymhlith etholwyr a denu cefnogwyr newydd. Wrth i bobl ledled Cymru golli ffydd yn y Blaid Lafur, mae’n hanfodol ein bod wrthi’n rheolaidd yn curo drysau ac yn argyhoeddi ein cymdogion nad crwydro i’r dde yw’r unig ddewis.

Dros y misoedd diwethaf, mae aelodau Plaid Ifanc wedi bod wrth galon yr ymdrech genedlaethol i rannu’r neges honno. O Fôn i Fynwy, mae ymgyrchwyr ifanc, brwd wedi camu ymlaen ac wedi ysgwyddo’r cyfrifoldeb o fod yn ymgeiswyr dros y Blaid yn yr etholiadau lleol. Nid yw rhedeg ymgyrch yn rhwydd o bell ffordd, ond mae aelodau Plaid Ifanc wedi ymdaflu i’r gwaith ac wedi ymateb i’r her gydag egni ac ymagwedd bositif. Mae’r aelodau rheini nad ydynt yn sefyll fel ymgeiswyr eu hunain wedi bod wrthi’n ddiwyd yn cefnogi ymgyrchoedd yn eu hardaloedd lleol. Drwy hyn, mae ein haelodau yn cael profiad o ganfasio a hefyd yn cael cyfle i ymgysylltu â’r gymuned mewn ffordd newydd. Mae etholwyr wrth eu boddau yn gweld pobl ifanc yn cymryd rhan weithredol mewn gwleidyddiaeth, ac mae Plaid Ifanc fel mudiad yn arddangos nad yw difaterwch yn nodweddiadol o bobl ifanc ein cenedl.

Gwyddom erbyn hyn, fodd bynnag, na fydd y gwaith ar ben wedi i ganlyniadau’r etholiadau lleol gael eu cyhoeddi. Mae brwydr arall ar y gorwel – y tro hwn, cadw’r mur (Cymru) rhag y bwystfil (cynnydd ym mhoblogrwydd y Torïaid) yw’r nod. Unwaith eto, mae aelodau Plaid Ifanc yn barod i fod ar flaen y gad yn ystod ymgyrch yr etholiad cyffredinol, ac mae sawl un o’n haelodau eisoes wedi’u dewis i fod yn ddarpar ymgeiswyr ar ran y Blaid. Mewn etholiad mor arwyddocaol â’r un sydd o’n blaenau (sydd, i bob bwrpas, yn ail bleidlais ar Brexit), mae sicrhau bod llais pobl ifanc yn cael ei glywed yn hollbwysig. Rhaid gwneud y gwaith caib a rhaw ar lawr gwlad i lywio dyfodol ein gwlad, a rhaid bod pobl ifanc yn rhan o’r ymdrechion rheini.

——————————————————————–
Cynhaliwyd Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc ar 8 Ebrill. Yn ystod y gynhadledd, etholwyd aelodau Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol 2017-18 fel a ganlyn:

Cyd-gadeiryddion: Emyr Gruffydd a Sioned Treharne
Trysorydd: Morgan Bowler-Brown
Ysgrifennydd: Lois Roberts
Swyddog ymgyrchoedd: Fflur Arwel
Swyddog cyfathrebu: Rhydian Elis Fitter
Swyddog aelodaeth: Jamie Evans
Swyddog menywod: Polly Manning

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *