Neges Gwyl Ddewi Plaid Ifanc 2017

Neges Gwyl Ddewi 2017 swyddogol Plaid Cymru Ifanc


Mae Dydd Gwyl Ddewi, ein diwrnod cenedlaethol, yn gyfle i ni adlewyrchu ar ein llwyddiannau fel cenedl ac i gofio’r rheiny sydd wedi dod o’n blaenau, gan ail edrych ar y gwaith sydd dal i’w wneud fel mudiad cenedlaethol dros Gymru. Fel ymgyrchwyr o fewn Plaid Ifanc, mae hefyd yn ddiwrnod i ymfalchio ynddo ac i ddathlu Cymreictod gyda’n gilydd.

Er nad oedd 2016 yn flwyddyn dda i genedlaetholwyr sifig blaengar fel ni, roedd ysbeidiau o obaith i’w gweld ym muddugoliaeth Leanne wood yn y Rhondda, a thwf Plaid Ifanc fel mudiad. Ond bydd ymgyrch atgas Brexit oedd yn llawn o’i gorryn i’w sawdl gyda agweddau o imperialaeth Brydeinig hiliol a haerllug, a’r canlyniadau siomedig a ddilynodd, yn siwr o gael effaith go drwm ac annelwig ar gymdeithas Cymru’r dyfodol.

Ond dyw’r byd ddim a’r ben ac mae angen i ni ystyried agweddau cadarnhaol o Gymru a Chymreictod, a’r gwerthoedd mae ein cymdeithas a’n cenedl wedi ei feithrin ynom, yn ogystal a pharhau i ymladd dros gymdeithas annibynnol, oddefgar, gymdeithasol gyfiawn a diwylliannol. 

Ar ein diwrnod cenedlaethol, mae’n hollbwysig i ni gofio hanes Cymru. Hanes sydd, drwy’r canrifoedd, wedi bod yn un cythryblus. Mae pobl Cymru wedi rhoi o’u heithaf i gyfrannu at gyfoeth Prydain – ar brydiau, mae’n cymunedau wedi talu’n ddrud, drwy anfon meibion a merched i ymladd mewn rhyfeloedd imperialaidd ac annheg. Mae miloedd trwy gydol ein hanes wedi dioddef oherwydd y diwydiannau trymion sydd wedi gwneud llond dwrn o bobl yn hynod gyfoethog ond wedi gadael nifer o gymunedau Cymru mewn tlodi enbyd.

Cofiwn hefyd am y rhai hynny sydd wedi siapio’r Gymru fodern; dynion a menywod a rhoddodd eu bywydau drwy ymladd yn erbyn ffasgaeth; undebwyr llafur a gweithwyr a darodd y maen i’r wal er mwyn sefydlu gwladwriaeth lês sy’n deilwng o’n cymdeithas; ymgyrchwyr iaith y 70au a oedd yn benderfynol o weld y Gymraeg yn byw; a chenhedlaethau o genedlaetholwyr sydd wedi meddu ar ddyfalbarhad aruthrol, yn gwrthod gweld Cymru’n marw ar ei thraed.

Mae’n meddyliau ni heddiw gyda’r miliynau o fenywod drwy hanes sydd wedi gorfod brwydro yn erbyn gorthrwm ac ymddygiad rhywiaethol – mae eu cryfder, dros y canrifoedd, wedi ffurfio asgwrn cefn ein cenedl. Meddyliwn hefyd am y miloedd o bobl sydd wedi dioddef oherwydd eu rhywioldeb, eu crêd neu eu hil. Ein dyletswydd ni heddiw yw i adeiladu cymdeithas oddefgar lle mae pawb yn cyfri.

Yn yr unfed ganrif ar hugain, mae Cymru wedi newid y tu hwnt i bob amgyffred. Mae gennym Gynulliad Cenedlaethol a thoreth o sefydliadau sy’n deilwng o’n statws fel cenedl.

Ond mae’n tlodi materol a safon isel ein democratiaeth yn llesteirio ein cynydd.

Mae Plaid Cymru Ifanc yn benderfynol o adeiladu a chreu cymdeithas sy’n ddigon hyderus i wrthsefyll yr ymosodiadau di-ri mae Cymru yn ei ddioddef.

Yn ein cynhadledd genedlaethol yn Abertawe ar y 8fed o Ebrill, bydd cyfle i ti ddod i siapio’n gweledigaeth am Gymru well, a dod yn rhan allweddol o fudiad sydd yn gwrthod gweld Cymru’n dioddef am hirach.

Heddiw yw’r diwrnod i adnewyddu ein hymroddiad i Gymru, trwy ymroi i ymladd dros ei rhyddid. Ymuna â Phlaid Cymru Ifanc heddiw i frwydro dros Gymru rydd, deg a goddefgar.

stream_img

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *