Cynhadledd Genedlaethol 2017

Ydyn, rydyn ni wedi cyrraedd yr adeg honno o’r flwyddyn – mae Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc o’n blaenau!

Mae’r gynhadledd yn rhoi’r cyfle i ni ail-edrych ar ein mudiad ac i edrych ar y flwyddyn sydd wedi pasio, gan gynnwys Brexit ac ein llwyddiant yn fis Fai. Byddem yn ethol pwyllgor gwaith cenedlaethol newydd, cadeiryddion newydd i’r mudiad ac ar ddiwygio ein cyfansoddiad.

Dyma dy gyfle di i gyflwyno cynigion, cymryd rhan mewn trafodaethau, a sefyll ar gyfer y Pwyllgor Gwaith. Y flwyddyn hon, Abertawe yw lleoliad y gynhadledd, ar y 8fed o Ebrill.

Er mwyn gweld copi o’r cyfansoddiad fel mae’n sefyll clicia yma a’r ffurflenni addas ar gyfer anfon diwygiad neu cynnig. Hefyd fe welir yma fanylion ar gyfer swyddi y pwyllgor gwaith genedlaethol. Os oes gennyt diddordeb sefyll am swydd, anfona dy enw, y swydd rwyt yn dymuno sefyll amdani a maniffesto llai na 300 o eiriau at info@plaidifanc.org. Cysyllta gyda ni hefyd os wyt angen llety ar gyfer yr gynhadledd.

Mae Plaid Ifanc am fod yn fudiad sydd yn cynrychioli Cymru gyfan ac o’r herwydd mae’n rhaid i o leiaf 4 o’r 9 aelod o’r PGC fod yn ferched, gan gynnwys un o’n cyd-gadeiryddion. Rydym yn gofyn i ymgeiswyr sydd yn adnabod ei hunain fel merched i sefyll. Yn yr un ffordd, rydym yn gofyn am aelodau LGBT+ ac BME i roi ei enwau lawr. Fe awn ni wneud Plaid Ifanc yn fudiad ar gyfer Cymru llawn, ar gyfer Cymru rhydd gall pawb fod yn rhan o!

Cofrestra cyn gynted â sy’n bosib gan ddilyn y ddolen gyswllt hon er mwyn i ni gael syniad o’r nifer o bobl fydd angen llety.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru am lety a thrafnidiaeth ydi’r 9fed o Mawrth.

Dyddiad cau am enwebu dy hun, anfon diwygiad neu gynnig yw’r 20fed o Fawrth.

Cysyllta a ni os oes angen mwy o wybodaeth.

Cymru Rydd!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *