Ysgolion Gaeaf Plaid Ifanc – ‘enfys o liw’

Ein is-gadeirydd Branwen Mair sy’n edrych yn ôl ar ddwy ysgol aeaf lwyddiannus iawn


Mis du yw Ionawr, yn ôl sawl bardd. Ond fe brofodd Blaid Ifanc enfys o liw yn nüwch nosweithiau hirion a sych dechrau 2017. Eleni, am y tro cyntaf erioed, fe gynhaliwyd ein hysgol aeaf. Nid un ysgol ychwaith, ond dwy. Un ym Mangor ar ddechrau’r mis ac un yng Nghastell Nedd wrth i’r nosweithiau oleuo.

Ni fûm yn ddigon ffodus o fynychu’r gweithgarwch ym Mangor ond yn ôl y sôn cynhyrchiol iawn oedd y diwrnod. Diolch i Liz Saville Roberts, Siân Gwenllian a Mair Rowlands am sgwrs banel ar sut i newid gwleidyddiaeth heddiw a’n rôl ni, fel pobl ifanc yn y mudiad yn gyffredinol. Ffeministiaeth oedd pwnc Fflur Arwel, ein Swyddog Cyfathrebu.

16386928_1260815553965578_1174164764857516953_n

Agorwyd y ddwy sesiwn gyda chyflwyniad a thrafodaeth wedi ei arwain gan ein Cadeirydd, Emyr Gruffydd. Bwriad y sesiwn oedd edrych ar graidd ein gweithgarwch a’r hyn rydym yn ei gredu, gan edrych ar dermau sy’n ein diffinio ond weithiau’n anodd eu hamddiffyn. Pam mai mudiad cenedlaetholgar ydyn ni? Beth yw ein safbwynt fel mudiad adain chwith? Annibyniaeth? Cymru yn Ewrop? Cynhaliwyd sgwrs buddiol gan y mudiad Hope not Hate hefyd ar sut i ateb y cwestiynau anodd hynny wrth y drws. Yn bersonol uchafbwynt y diwrnod imi oedd hwn: nid gwylltio na throi cefn sydd angen ond gwrando er mwyn trawsnewid barn. Bydd y sesiwn honno yn un ddefnyddiol wrth ymgyrchu ar gyfer etholiadau’r cyngor eleni.

Economeg oedd pwnc olaf y diwrnod a’r drafodaeth yr oeddwn innau’n edrych ymlaen leiaf iddi! Heb os ces i a nifer sioc ar yr ochr orau, diolch i gyfraniad clir Daniel Roberts a lwyddodd i’n perswadio nad gwyddor ddiflas a chymhleth mo Economeg. Yn hytrach, gwyddor wleidyddol sydd yn cael ei astudio, yn bennaf, gan ddynion gwyn o gefndir breintiedig a chyfoethog de-ddwyrain Lloegr. Rhaid i hyn newid gan fod economi Cymru, fel y gwyddom, yn tanberfformio ardaloedd eraill gwledydd Prydain. Neges glir oedd ganddo: rhaid newid hyn ac mae modd newid hyn, gyda’r weledigaeth gywir i Gymru.

Diolch i bawb a drefnodd ac i’r rhai a fynychodd. Ymlaen i’r nesaf!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *