Monthly Archives: Chwefror 2017

Neges Gwyl Ddewi Plaid Ifanc 2017

Neges Gwyl Ddewi 2017 swyddogol Plaid Cymru Ifanc Mae Dydd Gwyl Ddewi, ein diwrnod cenedlaethol, yn gyfle i ni adlewyrchu ar ein llwyddiannau fel cenedl ac i gofio’r rheiny sydd wedi dod o’n blaenau, gan ail edrych ar y gwaith…

Comment Read more

Cynhadledd Genedlaethol 2017

Ydyn, rydyn ni wedi cyrraedd yr adeg honno o’r flwyddyn – mae Cynhadledd Flynyddol Plaid Ifanc o’n blaenau! Mae’r gynhadledd yn rhoi’r cyfle i ni ail-edrych ar ein mudiad ac i edrych ar y flwyddyn sydd wedi pasio, gan gynnwys…

Comment Read more

Ysgolion Gaeaf Plaid Ifanc – ‘enfys o liw’

Ein is-gadeirydd Branwen Mair sy’n edrych yn ôl ar ddwy ysgol aeaf lwyddiannus iawn Mis du yw Ionawr, yn ôl sawl bardd. Ond fe brofodd Blaid Ifanc enfys o liw yn nüwch nosweithiau hirion a sych dechrau 2017. Eleni, am…

Comment Read more