2016 – blwyddyn lwyddiannus i Blaid Ifanc

Branwen Mair, is-gadeirydd Plaid Ifanc sy’n adlewyrchu ar y flwyddyn a fu ac edrych ymlaen…


Do, bu 2016 yn flwyddyn i’w anghofio i nifer fawr ohonom wrth ystyried hinsawdd gwleidyddol ein byd. Cymru a Phrydain yn pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, ethol Trump yn America a thwf radicaliaeth adain dde yn Ewrop.

Er hynny, wrth ystyried Plaid Ifanc, blwyddyn o dwf a llwyddiant bu hi.

Ble i ddechrau?

12993406_1019940091386460_4238879122218046281_nCynhaliwyd ein Cynhadledd Blynyddol yng Nghaerdydd yn y Gwanwyn, gyda amryw o siaradwyr diddorol ac unigryw. I’r hanner cant a mwy a fynychodd, mae’n siŵr bu egni siaradwyr fel Liz Musa yn ysbrydoliaeth. Yn dilyn hynny, gwelwyd sefydlu ac egino sawl cangen newydd, ym Mhen-llyn a Sir Benfro, a’r rheini yn eu tro yn tanio diddordeb pobl ifanc lleol.13498028_1064193503627785_7030527908237432720_o

Ar benwythnos cyntaf Mehefin daeth EFAy i’n prif ddinas ar gyfer eu cynhadledd flynyddol a ni, Plaid Ifanc, yn trefnu. Cynhadledd ar Ffeministiaeth ar Gyrion Ewrop oedd hon, gyda thrafodaethau brwd ar ystod o bynciau sy’n effeithio pobl ifanc Ewrop ac fe berfformiodd Kizzy Crawford i’r dyrfa ar y nos Sadwrn. Derbyniodd nifer o’n aelodau hefyd y cyfle i ymweld â’n ffrindiau newydd, megis teithiau i Hwngari, Galithia, Catalwnia a Gwlad y Basg er mwyn rhannu profiadau a phrofi rhai newydd!

Gwelwyd hefyd ymgyrchu brwd (nid joio’n unig!), dros etholiad y Cynulliad gyda changen Caerdydd yn fyddugol yn ein tabl gystadleuol. Cyd-weithiwyd gyda Yes Cymru mewn raliau, cytunwyd a phelidleisiwyd ar gynigion yng nghynhadledd y Blaid yn Llangollen, megis diddymu’r treth ar nwyddau i ferched a chael gwared ar recriwtio o dan 18 i’r fyddin. Derbyniodd criw o’n aelodau hefyd y cyfle i fynychu gweithdy unigryw ar ysgrifennu areithiau gyda’r AS Hywel Williams. Cafwyd penwythnos lwyddiannus i’r pwyllgor yn Llangrannog, rhywbeth yr hoffem ddatblygu ac ehangu yn 2017…

gddewi

Er gwaetha’r dagrau a fu, mae gennym fudiad sy’n ffynnu a thyfu gan gynnigi gobaith i bobl ifanc Cymru.

Diolch i bawb am eu gwaith caled ac ymlaen a ni i 2017!

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *