Monthly Archives: Tachwedd 2016

BARN: Digon o ddagrau – mae’n amser gweithredu!

Kieran Sawdon sydd yn cnoi cil ar yr hinsawdd gwleidyddol sydd ohoni… 8 mlynedd yn ôl, roeddwn i’n eistedd yn fy ystafell wely yn gwylio’r teledu, gyda’r sain yn ddigon isel i guddio’r ffaith fy mod i’n bwriadu aros ar…

Comment Read more

Diwrnod Rhyngladol dros ddileu Trais yn Erbyn Menywod

Heddiw yw’r Diwrnod Rhyngladol dros ddileu Trais yn Erbyn Menywod, symudiad byd-eang i roi’r gorau i drais gwrywaidd yn erbyn menywod a merched. Mae trais yn erbyn menywod yn ganlyniad o wahaniaethu yn erbyn merched – dan gynnwys menywod traws,…

Comment Read more