‘Syniadau newydd a gwaed newydd’ – Plaid Ifanc yn PC16

Roedd Cynhadledd Hydref 2016 Plaid Cymru yn llawn o aelodau Plaid Ifanc eleni gyda’r nifer mwyaf erioed o aelodau Plaid Ifanc yn mynychu cynhadledd Plaid Cymru.

Bu’n gynhadledd lwyddiannus iawn i Blaid Ifanc ac roedd yn ysbrydoledig i weld gymaint o angerdd yn ein aelodau sy’n barod i ymladd ac ymgyrchu dros y gorau i Gymru ac i wneud y cyfan gyda gwên!

cveif4ewgaacu0q

Fe dalodd Liz Savile Roberts AS deyrnged i Blaid Ifanc drwy ddweud ein bod ni yn ‘dod â syniadau newydd, gwaed newydd ac yn darparu arweinwyr y dyfodol’.

Pwysleisiodd Leanne Wood fod Plaid Cymru yn ymgorffori gwleidyddiaeth o obaith. Mae Cymru yn gymuned o gymunedau ac fe wnawn ni byth gau ein drysau i’r rheiny sydd yn chwilio am loches.

cvhdbstw8aeipb6

Pasiodd ein cynigion yn unfrydol yn y gynhadledd.

Yn eu plith oedd cynnig ar Gynnyrch Glendid (Sanitary Products) oedd yn galw ar Lywodraeth Cymru i amddiffyn hawl y rhai sydd angen clytiau neu damponau am resymau iechydol i allu eu cael am ddim neu yn rhad.

Cynnig arall oedd cynnig ar y cyd gyda grŵp San Steffan ar Recriwtio i’r Lluoedd Arfog oedd yn galw am gyfleoedd addysg, gwaith a hyfforddiant effeithiol i bobl ifanc 16 i 18 oed ac i wahardd recriwtio pobl dan 18 i’r lluoedd arfog a na ddylid recriwtio gael ei gynnal mewn ysgolion, colegau neu sefydliadau addysg eraill.

Roedd ein digwyddiad ymylol ar y dydd Sadwrn, ‘Beth Nesaf i Gymru? What Next for Wales?’ yn llawn dop a chafwyd drafodaethau hynod ddifyr ac ysbrydoledig.

cvyjmekxeaalztv

Ar y panel roedd Angharad Lewis (Swyddog Merched Plaid Ifanc) a Rhydian Fitter (Swyddog Aelodaeth Plaid Ifanc) yn ogystal â AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Adam Price.

Yn ystod y sesiwn, trafodwyd ein gweledigaeth ni ar gyfer Cymru yn y dyfodol, yn enwedig o ystyried yr hinsawdd wleidyddol a chymdeithasol sydd ohoni ar hyn o bryd. Ystyriwyd rhai cwestiynau pwysig – er enghraifft, a allai Cymru ymdopi fel gwladwriaeth annibynnol yn yr UE; a sut gall Cymru gynnal ei hun yn economaidd yn sgil Brexit?

Cytunwyd fod rhaid parhau i adnabod ein hunain fel cenedl Ewropeaidd er gwaethaf ‘Brexit’. Rhaid i ni fynd i mewn i’n cymunedau a siarad gyda’r rheiny sydd wedi ei dadrithio gan gefnogi lleisiau ein cymunedau. 

cvyjokaxyaeoumv

Mae cyfle gan Gymru i fod yn greadigol wrth ymateb i Brexit ac mae rhaid i ni gymryd perchnogaeth o’r hyn. Mae rhaid i Gymru osod y sylfeini, adeiladu economi a chreu hunaniaeth genedlaethol ei hunan – ac mae diwylliant yn allweddol.

Profodd gynhadledd mor lwyddiannus fod Plaid Ifanc yn tyfu fel mudiad ac fel symudiad. Rhaid edrych yn awr at adeiladu senedd i’r ifanc yng Nghymru, ehangu aelodaeth a nifer o ganghennau ym Mhlaid Ifanc tra’n adeiladu y Cymru o’n gweledigaeth ni.

Diolch i bawb fynychodd – gobeithio eich gweld chi eto yn fuan!


Wedi dy ysbrydoli ac eisiau cymryd rhan? Gelli… 

  • Ein dilyn ni ar ein tudalennau cymdeithasol –  FacebookTwitter and Instagram
  • Tanysgrifio i’n rhestr e-bost
  • Ymuno â Phlaid Ifanc – gelli wneud hyn drwy ymuno â Phlaid Cymru am £2 y mis
  • Ymuno â changen – edrycha yma am dy gangen agosaf
  • Dechrau cangen dy hun – ebostia ni am fwy o wybodaeth!
Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *