Penwythnos hyfforddi yn Llangrannog

Ar benwythnos y 3ydd a’r 4ydd o Fedi cynhaliwyd penwythnos hyfforddi i aelodau pwyllgor gwaith Plaid Ifanc ynghyd â swyddogion canghennau hyd a lled Cymru yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.

Erbyn hyn, mae gennym ganghennau o Ben Llŷn i Gasnewydd ac mae’n argoeli’n dda iawn ar gyfer y dyfodol gyda grwpiau newydd yn cael eu ffurfio yn ystod yr Hydref. Cafwyd cyflwyniadau ar redeg cangen lwyddiannus, cynrychiolaeth gyfartal o fewn y blaid, cyfathrebu a hefyd cymryd ysbrydoliaeth oddi ein chwaer bleidiau a’r ffordd maent yn gweithredu. Cawsom drafodaeth hir ynglyn â’n cynlluniau ar gyfer y misoedd nesaf a’r ffordd i gryfhau ein strwythyrau mewnol.

14249930_1118406914873110_8308483569850011907_o

Penderfynwyd bod addysg wleidyddol yn mynd i fod yn greiddiol yn y broses o adeiladu ein  mudiad  yn y misoedd nesaf, felly trafodwyd y byddem yn cynnal dau ddiwrnod hyfforddi yn ystod y gaeaf, un yn y gogledd a’r llall yn y de, yn debyg iawn i’r penwythnos hwn yn Llangrannog.

Roedd cael clywed cyd-aelodau yn trafod ynglyn â’u gweledigaeth dros ein cenedl a’n cymdeithas yn chwa o awyr iach, a hoffem allu estyn y cyfle hwn i’r aelodaeth i gyd drwy gyfrwng diwrnodau hyfforddi yn y dyfodol.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *