Ieuenctid gwleidyddol Ewrop yn uno i greu ‘hafan ddiogel’ ar gyfer ffoaduriaid

Daeth y digwyddiad Breaking Barriers â ieuenctid Ewrop ynghyd i greu platfform i arsylwi, monitro a hyrwyddo tryloywder yng nghyfleusterau prosesu ffoaduriaid yn Ewrop.

Cafodd y digwyddiad Breaking Barriers ei drefnu gan Gyngor Ewrop, yr European Free Alliance Youth (EFAy), â’r Unrepresented Nations & Peoples Organization (UNPO). Cafodd ei gynnal dros gyfnod o bedwar diwrnod gyda sesiynau a gweithdai yn canolbwyntio yn benodol ar yr argyfwng mudo sydd yn effeithio ar bob cenedl yn Ewrop ar hyn o bryd.

14115569_10154292842825470_1583592402832037494_o

 Arweiniodd y digwyddiad at greu Safe Haven, platfform monitro newydd fydd yn edrych i gasglu gwybodaeth ar gyflesterau prosesu ffoaduriaid ar hyd a lled Ewrop. Cafodd yr ymgyrch ei lansio gyda’r bwriad o hyrwyddo tryloywder a gwella amodau a phrofiadau cyffredinol ffoaduriaid yn Ewrop.

Daw sylfaenwyr y prosiect o’r Alban, yr Almaen, yr Eidal, y Ffindir ac Ahwazi. Gofynnant i unrhyw un sydd â gwybodaeth am gyfleusterau prosesu ffoaduriaid i lenwi ffurflen fechan ar eu gwefan er mwyn casglu gymaint o wybodaeth a phosibl am y cyfleusterau hyn.

14054248_1244936708884652_3338054281153587523_n Yn siarad ar ran Safe Haven meddai Rhiannon Valentine Spear,

 ‘Mae dros miliwn o ffoaduriaid yn chwilio am hafan ddiogel yn Ewrop am bob math o resymau. Mae rhai yn dianc rhag ryfel neu rhag erledigaeth; eraill yn ffoi am resymau gwahanol. Pan mae nhw’n cyraedd Ewrop, dylai pob un gael eu trin gyda phob parch ac urddas mewn amodau addas y byddai unrhyw berson yn ei ddisgwyl.’

 ‘Wrth gasglu’r wybodaeth a gweithio gyda’n gilydd rydym am hyrwyddo tryloywder ac amodau gwell ar gyfer pob ffoadur sy’n dod i Ewrop.’

 ‘Mae pawb yn haeddu hafan ddiogel; a gyda’n gilydd, fe allwn ni sicrhau hyn.’

14068565_1245745795470410_6189430330554016067_o

Sylfaenwyr Safe Haven (chwith i’r dde, Marco Sirotti, Rhiannon Spear, Asko Nurminen, Daniel Preiss, Shima Silavai, Elisabeth Aljalloud, Andrea Berta, Rory Steel)

 Yn eu plith roedd cynrychiolwyr o Gymru, sef Christian Webb ac Owain Glyn Hughes o Blaid Cymru Ifanc.

 Yn siarad wedi’r digwyddiad, meddai Christian,

‘Roedd hi’n brofiad anhygoel a bythgofiadwy i gwrdd â aelodau o genhedloedd bychain Ewrop i drafod sut gallwn ni gyfrannu at helpu ffoaduriaid,’ meddai Christian, ‘Er bod Cymru yn genedl bach, does dim byd yn ei rhwystro rhag cyfrannu at ddatrys broblemau mawr y byd.’

 ‘Rwyf wedi gwneud ffrindiau oes gyda’r bobl gwnes i gwrdd yn ystod y pedwar diwrnod yma,’ ychwanegodd, ‘Rwy’n edrych ymlaen i gydweithio gyda nhw dros ddyfodol ein cenhedloedd ni.’

14039883_10154532495723919_2362607054819721679_n

Mae cyfleusterau sy’n cael eu defnyddio i lochesu ffoaduriaid – megis canolfannau cadw a phrosesu neu cartrefi – dan graffu cynyddol oherwydd eu amodau annynol.

 Gall y cyfleusterau gael eu rhedeg gan lywodraethau, cyrff anllywodraethol neu i gontractwyr preifat allanol sydd yn elwa o gamdrin dynol. Safe Haven yw’r ymgyrch i dynnu sylw at y rhai sydd ddim yn cyflenwi eu cyfrifoldebau hawliau dynol tuag at ffoaduriaid ac i ymgyrchu am well amodau a thriniaeth.

Mewn rhai achosion, mae’r ffoaduriaid wedi protestio’r amodau byw o fewn y cyfleusterau. Mae aelodau o staff sy’n gweithio yn y cyfleusterau hyn hefyd wedi tystio i amgylchedd byw is-safonol.

Mae methiant i ddarparu rhaglenni dilynol priodol unwaith y bydd y prosesu yn cael ei gwblhau yn gadael ffoaduriaid mewn gwlad lle gallant wynebu agweddau seneffobig gan bobl leol yn ogystal â rhwydweithiau cefnogaeth cyfyngedig iawn. Caiff y rhai sydd yn parhau i aros am eu penderfyniadau eu gadael mewn limbo mewn amgylchedd na ddylai unrhyw berson fod ynddo.

Drwy drefnu yn lleol, gall wirfoddolwyr gyfrannu at fasdata Safe Haven er mwyn tynnu sylw i’r materion sydd yn wynebu ceiswyr lloches a ffoaduriaid.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *