‘Ffeministiaeth yw’r frwydr anghofiedig yn Ewrop’

‘Ffeminstiaeth yw’r frwydr anghofiedig o fewn Ewrop heddiw’ meddai trefnwyr cynhadledd ar ffeministiaeth o Gymru.

Daw eu sylwadau cyn refferendwm y DG ar aelodaeth yr UE a dechrau y gynhadledd Ewropeaidd a gynhelir yng Nghaerdydd y penwythnos hwn.

Bydd y gynhadledd Ffeministiaeth ar Gyrion Ewrop yn cael ei gynnal dros ddeuddydd ar y 25 a’r 26 o Fehefin yn Chapter Arts Centre yng Nghaerdydd.

Wedi ei drefnu gan Plaid Cymru Ifanc / Youth – adain ieuenctid Plaid Cymru, European Free Alliance Youth – adain ieuenctid y blaid wleidyddol Ewropeaidd European Free Alliance a Centre Maurits Coppieters – sefydliad sydd yn astudio amrywiaethau diwylliannol o fewn Ewrop, bydd y gynhadledd yn dod ag ymgyrchwyr ifanc, academyddion, cyrff anllywodraethol, a ymgyrchwyr dros hawliau merched a LDHT+ at ei gilydd ar gyfer cyfres o ddadleuon, darlithoedd a gweithdai.

‘Anghydraddoldeb rhyw yw un o’r materion economaidd-gymdeithasol mwyaf sydd yn ein gwynebu ac un o’r anghydraddoldebau mwyaf sydd yn gorwedd wrth wraidd bron bob cymdeithas.’ meddai Swyddog Merched Plaid Ifanc, Angharad Lewis. ‘Amcan y gynhadledd yw i ysbrydoli ac addysgu pobl ifanc Cymru ar faterion ffeministiaidd o safbwynt gynhwysol Cymreig, Ewropeaidd ac yn ehangach.’

‘Rydym ar ben ein digon o fod wedi trefnu’r gynhadledd hon’ meddai Emyr Gruffydd, Cadeirydd Plaid Ifanc, ‘Mae’n gyfle euraidd i bobl ifanc Cymru a thu hwnt ddod at eu gilydd i drafod materion cymdeithasol.’

‘Mae Cymru yn genedl flaengar, Ewropeaidd a bydd y gynhadledd ond yn adlewyrchu hyn.’ ychwanegodd.

Bydd siaradwyr yn cynnwys arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, Sahar Al Faifi, prif ysgrifennydd Cyngor Mwslimaidd Cymru, Jill Evans, ASE Plaid Cymru ac yr academydd adnabyddus Jane Aaron.

13288442_10209385337533020_444164362_o

Bydd y gynhadledd yn astudio ffeministiaeth o fewn cymdeithasau amrywiol a chymhleth yn Ewrop. Bydd sesiynau yn cynnwys gweithdai a thrafodaethau ar ffeministiaeth Gymreig a chynhwysol, rhywiaeth pob dydd, hawliau LDHT+ a dangosiad o’r ffilm ddogfen ‘Vessel’ fydd yn codi ymwybyddiaeth am awtonomi corfforol a’r croesdorri sydd rhyngddo a gwleidyddiaeth a’r gyfraith.

‘O ystyried bod y dair sefydliad yn ceisio codi ymwybyddiaeth a hybu cydraddoldeb rhywedd, hawliau dynol, , cyfiawnderau cymdeithasol a’r hawl i hunan-benderfynu, mae’r gynhadledd yn siŵr o ysbrydoli pobl ifanc i barhau i ymgyrchu dros ffeministiaeth mewn ffyrdd newydd ac arloesol.’ meddai Iva Petovic, Rheolwr Prosiect CMC.

Bydd pobl ifanc o bob cwr o Gymru a gweddill Ewrop yn mynychu, gan gynnwys Catalwnia, Gwlad y Basg, Gwlad Belg, y Ffindir, yr Almaen a Silesia.

Cynhelir y gynhadledd wedi refferendwm y DG ar aelodaeth yn yr ond meddai Fflur Arwel, swyddog EFAy dros Rhywedd a materion LDHT+, bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal be bynnag yw’r canlyniad,

‘Mae Plaid Ifanc o blaid pleidleisio i aros yn yr Undeb Ewropeaidd ar Fehefin y 23.’ meddai Fflur Arwel, ‘Ond beth bynnag yw’r canlyniad, bydd y gynhadledd yn mynd yn ei blaen. Mae’r materion yr un mor berthnasol be bynnag yw canlyniad y refferendwm.’

‘Ni ddaw diwedd rhywiaeth a dechrau cydraddoldeb rhywedd gyda sylweddoliad dynion bod merched yn gydradd a hwy. Bydd yn digwydd pan bydd rheiny sy’n cael eu gormesu a’u dieithrio yn chwalu’r rhwystrau a’r sefydliadau sydd yn eu dal nhw i lawr.’ meddai hi.

13445973_10209531798074442_1559255495_o

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys gig gyda’r gantores Kizzy Crawford a cantores newydd o’r Rhondda, Rachel Stephens, yn hostel Nos Da yng Nglan yr Afon am 8 o’r gloch ar nos Sadwrn y 25 o Fehefin.

Gellir gweld rhaglen derfynol y gynhadledd yma.

Bydd Ffeministiaeth ar Gyrion Ewrop yn cael ei gynnal o 10 o’r gloch ymlaen ar y 25 a’r 26 o Fehefin yn Chapter Arts Centre yn Canton, Caerdydd.

 Bydd Kizzy Crawford yn perfformio yn hostel Nos DA o 8 o’r gloch ymlaen ar y 25 o Fehefin.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *