Gwrthsefyll Homoffobia a Trawsffobia!

Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Biphobia, a Thrawsffobia. Mae’n bwysig cofio am yr holl bobl hynny sydd wedi ymladd yn erbyn agweddau homoffobig a thrawsffobig, ac yn enwedig y rhai hynny sydd wedi colli eu bywydau ac sy’n parhau i ddioddef o achos trais a chasineb.

Rydym oll wedi tyfu mewn cymdeithas sydd yn ei chael hi’n anodd delio â gwahaniaethau. Mae cymaint o bwysau ar blant a phobl ifanc i dyfu i fod yn bobl ‘normal’ neu ‘gyffredin’, sy’n dilyn disgwyliadau ein cymdeithas. Dyma pam mae hi mor anodd i bobl ifanc sy’n tyfu i fyny yn gwybod eu bod nhw ychydig yn wahanol i’r mwyafrif – a dyma’r union yr amgylchedd lle mae homoffobia a thrawsffobia ffynnu.

Efallai ein bod ni’n byw mewn cymdeithas sydd i’w gweld yn un blaengar ar bynciau fel hyn. Wedi’r cyfan, mae cyplau o’r un rhyw yn cael priodi, mae pobl trawsrywiol yn medru newid eu henwau a’u rhywedd yn gyfreithlon, ac mae cyflogwyr yn gorfod dilyn rheolau llym i osgoi rhagfarn yn erbyn pobl yn ôl eu rhywedd neu eu rhywioldeb.

Ond mae gymaint o waith yn dal i’w wneud. Faint ohonom sydd wedi clywed pobl yn defnyddio ‘gay’ fel ansoddair negyddol? Faint ohonom a dderbyniodd addysg rhywiol gwirioneddol gyflawn yn yr ysgol? A faint ohonom sydd wedi troi’n pennau i edrych ar gwpwl o’r un rhyw yn dal dwylo neu gusanu yn y stryd?

Yn ogystal â hyn, mae cymaint o wledydd trwy’r byd lle mae homoffobia yn cael ei hyrwyddo gan y llywodraeth a lle mae pobl yn cael eu lladd a’u poenydio am bwy ydyn nhw. Mae’n ddigon rhwydd digalonni wrth feddwl am y sefyllfa yn Rwsia, lle mae gangiau neo-ffasgaidd yn hela pobl hoyw a thrawsrywiol, neu mewn lleoedd fel Iran lle mae pobl yn cael eu dienyddio am fod mewn perthynas gariadus.

Ein dyletswydd ni bob un yw i sefyll yn erbyn agweddau o’r fath pan ydym yn eu gweld a’u clywed – boed nhw’n rhai bwriadol neu’n rhai mwy cynnil.

Filed under: Uncategorised

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *