Monthly Archives: Mai 2016

Ymunais i â Phlaid Cymru…

Ar nos Wener oer ar ddechrau mis Ionawr eleni, penderfynais (ar yr eiliad olaf) fy mod i’n mynd i fynychu cyfarfod cymdeithasol o gangen Caerdydd o Plaid Ifanc. Ro’n i braidd yn nerfus, a doedd dim clem ‘da fi beth…

Comment Read more

Gwrthsefyll Homoffobia a Trawsffobia!

Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Biphobia, a Thrawsffobia. Mae’n bwysig cofio am yr holl bobl hynny sydd wedi ymladd yn erbyn agweddau homoffobig a thrawsffobig, ac yn enwedig y rhai hynny sydd wedi colli eu bywydau ac sy’n parhau i…

Comment Read more

Chwalu’r chwedlau! Beth sydd wedi bod yn digwydd yn y Senedd?

Mae wedi bod yn wythnos go gynhyrfus yn y Senedd yr wythnos hon. Ond wyt ti fymryn bach ar goll efo beth sydd wedi bod yn digwydd yn y Cynulliad? Gadewch i ni egluro… Pan gymerwyd y bleidlais am y…

Comment Read more